مشخصات سیالات

نوع مایع

حداکثر دما

فاضلاب و اب الوده

۴۰ c

 

حداکثر قطر ذرات معلق

حداکثر قوطه وری

 

ساختار

نوع آب بندی

پروانه

یاتاق

نیمه باز

مکانیل سیل دوبل

بلبرینگ دایمی

جنس

پوسته

پروانه

سیل مکانیکی

شفت

چدن

چدن

استیل ۴۰۳

سمت پروانه

سمت موتور

متعلقات  

جعبه حاوی اتصالات زانویی و فلنج ومهره واشی

تجهیزات نصب ثابت پایه و زنجیر مخصوص

 
 
پمپ
مشخصات سیال

نوع مایع

حداکثر دما (c)

حداکثر قطر ذرات معلق

تمییز و اب الوده

۴۰

۷

قطر ذرات عمومی   حداکثر طول الیاف
ساختار

پروانه

نوع اب بندی

یاتاق

نیمه باز

مکانیل سیل دوبل

بلبرینگ دایمی

جنس پوسته

استیل ۳۰۴

  پروانه

استیل ۳۰۴

  استیل

تخت

  موتور سمت سیل مکانیکی
متعلقات  

جعبه حاوی اتصالات تجهیزات نصب

 

 

موتور
دور موتور ۲۵۰۰
کلاس عایقبندی F
فرکانس ۵۰
درجه محافطت IP 68
محافط اضافه بار اتوماتیک
نحوه راه اندازی مستقیم
طول کابل ۱۰
 
 

PERFORMANCE TABLE

 

 

 

 

 

Model

P2

Q=Capacity

[kW]

[HP]

I/min 0

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۵۵۰

 

۶۰۰

۷۰۰

۷۵۰

۹۰۰

۱۰۰۰

M3/h 0

۶

۹

۱۲

۱۸

۲۴

۳۰

۳۳

۳۵

۴۲

۴۵

۵۴

۶۰

H=Total manometric  head in meters

۵۰DV551.5

۱٫۵

۲

۲۲٫۰

۱۸٫۸

۱۶٫۶

۱۴٫۳

۱۰٫۷

(۸۰)۶۵DV551.5

۱٫۵

۲

۱۸٫۶

۱۵٫۸

۱۴٫۹

۱۳٫۲

۱۰٫۹

۷٫۶

۵٫۳

(۸۰)۶۵DV552.2

۲٫۲

۳

۲۰٫۳

۱۷٫۵

۱۵٫۹

۱۴٫۲

۱۲٫۳

۱۱٫۵

۱۰٫۵

۸٫۱

۶٫۶

(۸۰)۶۵DV553.7

۳٫۷

۵

۲۵٫۷

۲۳٫۰

۲۱٫۶

۲۰٫۱

۱۸٫۴

۱۷٫۶

۱۶٫۷

۱۵٫۰

۱۴٫۰

۱۰٫۴

۶٫۹