پمپ
مشخصات سیال

نوع مایع

حداکثر دما (c)

اب تمییز و الوده

۴۰

حداکثر غوطه وری

  ۳
نوع اببندی مکانیل سیل  

اتصالات

رانش

۱ ۱/۴

  پوسته تکنوپلیمر
  پروانه تکنوپلیمر
جنس شفت

استلس استیل

  سیل مکانیکی

carbon/ceramic/NBR

 

 

موتور
دور موتور ۲۹۰۰
کلاس عایقبندی F
فرکانس ۵۰
درجه محافطت IP 68
محافظ حرارتی دارد
طول کابل ۱۰
 

PERFORMANCE TABLE

 

 

 

 

 

Model

P2

Q=Capacity

[kW]

[HP]

I/min 0

۱۰۰

۱۵۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۵۵۰

 

۶۰۰

۷۰۰

۷۵۰

۹۰۰

۱۰۰۰

M3/h 0

۶

۹

۱۲

۱۸

۲۴

۳۰

۳۳

۳۵

۴۲

۴۵

۵۴

۶۰

H=Total manometric head in meters

۵۰DV551.5

۱٫۵

۲

۲۲٫۰

۱۸٫۸

۱۶٫۶

۱۴٫۳

۱۰٫۷

(۸۰)۶۵DV551.5

۱٫۵

۲

۱۸٫۶

۱۵٫۸

۱۴٫۹

۱۳٫۲

۱۰٫۹

۷٫۶

۵٫۳

(۸۰)۶۵DV552.2

۲٫۲

۳

۲۰٫۳

۱۷٫۵

۱۵٫۹

۱۴٫۲

۱۲٫۳

۱۱٫۵

۱۰٫۵

۸٫۱

۶٫۶

(۸۰)۶۵DV553.7

۳٫۷

۵

۲۵٫۷

۲۳٫۰

۲۱٫۶

۲۰٫۱

۱۸٫۴

۱۷٫۶

۱۶٫۷

۱۵٫۰

۱۴٫۰

۱۰٫۴

۶٫۹