آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201023
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201022
ML

الکتروموتور آکایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته الومینیوم

20201021
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201020
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201019
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201018
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201017
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201016
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201015
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.25 کیلووات 1500 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201014
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3.7 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201013
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 3 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201012
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 2.2 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201011
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201010
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 1.1 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201009
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.75 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201008
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.55 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

20201007
ML

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل ML با توان 0.35 کیلووات 3000 دور در دقیقه - تک فاز پوسته آلومینیوم

صفحه 1 از 1

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667