آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201040
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201039
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201038
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201037
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201036
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201035
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201034
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 2.2 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201033
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201032
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 1.1 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201031
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.75 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201030
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.55 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201029
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.37 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201028
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.28 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201027
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.18 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201026
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.12 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201025
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.09 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201024
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 0.06 کیلووات 1500 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201006
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 18.5 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201005
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 15 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

20201004
MS

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI مدل MS با توان 11 کیلووات 3000 دور در دقیقه - سه فاز پوسته آلومینیوم

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667