آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024966
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024965
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024964
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024963
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024962
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024961
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024960
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024959
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024958
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024957
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024956
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2024955
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024954
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024953
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024952
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024951
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024950
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024949
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024948
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2024947
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667