آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020966
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020965
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020964
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020963
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020962
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020961
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020960
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020959
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020958
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020957
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.18 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020956
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.12 کیلووات 1450 دور در دقیقه - تکفاز

2020955
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3.7 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020954
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020953
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 2.2 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020952
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.5 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020951
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 1.1 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020950
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.75 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020949
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.55 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020948
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.37 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

2020947
YC

الکتروموتور چدنی کایجیلی KAIJIELI با توان 0.25 کیلووات 2950 دور در دقیقه - تکفاز

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667