آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024945
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 315 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024944

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 250 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024943
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 200 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024942

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 160 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024941
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 132 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024940
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 110 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024939
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 90 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024938
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 75 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024937
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 55 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024936
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 45 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024935
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 37 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024934
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 30 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024933
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 22 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024932
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 18.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024931
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 15 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024930
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 11 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024929
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 7.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024928
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 5.5 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024927
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 4 کیلووات 1500 دور در دقیقه

2024926
CDF

الکتروموتور کایجیلی KAIJIELI با توان 3 کیلووات 1500 دور در دقیقه

صفحه 1 از 3

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667