آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024888
W 22

الکتروموتور WEG با توان 370 کیلووات 1000 دور

2024887
W 22

الکتروموتور WEG با توان 330 کیلووات 1000 دور

2024886
W 22

الکتروموتور WEG با توان 300 کیلووات 1000 دور

2024885
W 22

الکتروموتور WEG با توان 260 کیلووات 1000 دور

2024884
W 22

الکتروموتور WEG با توان 220 کیلووات 1000 دور

2024883
W 22

الکتروموتور WEG با توان 185 کیلووات 1000 دور

2024882
W 22

الکتروموتور WEG با توان 150 کیلووات 1000 دور

2024881
W 22

الکتروموتور WEG با توان 110 کیلووات 1000 دور

2024880
W 22

الکتروموتور WEG با توان 90 کیلووات 1000 دور

2024879
W 22

الکتروموتور WEG با توان 75 کیلووات 1000 دور

2024878
W 22

الکتروموتور WEG با توان 55 کیلووات 1000 دور

2024877
W 22

الکتروموتور WEG با توان 45 کیلووات 1000 دور

2024876
W 22

الکتروموتور WEG با توان 37 کیلووات 1000 دور

2024875
W 22

الکتروموتور WEG با توان 30 کیلووات 1000 دور

2024874
W 22

الکتروموتور WEG با توان 22 کیلووات 1000 دور

2024873
W 22

الکتروموتور WEG با توان 18.5 کیلووات 1000 دور

2024872
W 22

الکتروموتور WEG با توان 15 کیلووات 1000 دور

2024871
W 22

الکتروموتور WEG با توان 11 کیلووات 1000 دور

2024870
W 22

الکتروموتور WEG با توان 7.5 کیلووات 1000 دور

2024869
W 22

الکتروموتور WEG با توان 5.5 کیلووات 1000 دور

صفحه 1 از 4

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667