آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024793
39220

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 2.2 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024792
39150

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024791
37110

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.1 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024790
37750

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.75 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024789
35550

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.55 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024788
35370

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.37 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024787
34250

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.25 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024786
34180

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.18 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024785
43220

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 2.2 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024784
40150

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.5 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024783
40110

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.1 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024782
38750

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.75 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024781
38550

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.55 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024780
36370

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.37 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024779
36250

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.25 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024778
41180

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.18 کیلووات 1500 دور - پایه دار

صفحه 1 از 1

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667