آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024772
51185

الکتروموتور الکتروژن با توان 18.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024771
51155

الکتروموتور الکتروژن با توان 15 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024770
51115

الکتروموتور الکتروژن با توان 11 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024769
48755

الکتروموتور الکتروژن با توان 7.5 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024768
48555

الکتروموتور الکتروژن با توان 5.5 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024767
45045

الکتروموتور الکتروژن با توان 4 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024766
42035

الکتروموتور الکتروژن با توان 3 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024765
39223

الکتروموتور الکتروژن با توان 2.2 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024764
39153

الکتروموتور الکتروژن با توان 1.5 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024763
37113

الکتروموتور الکتروژن با توان 1.1 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024762
37753

الکتروموتور الکتروژن با توان 0.75 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024761
35553

الکتروموتور الکتروژن با توان 0.55 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024760
35373

الکتروموتور الکتروژن با توان 0.37 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024759
34253

الکتروموتور الکتروژن با توان 0.25 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024758
34183

الکتروموتور الکتروژن با توان 0.18 کیلووات 3000 دور- پایه دار

2024757
52155

الکتروموتور الکتروژن با توان 15 کیلووات 1500 دور- پایه دار

2024756
52115

الکتروموتور الکتروژن با توان 11 کیلووات 1500 دور- پایه دار

2024755
49755

الکتروموتور الکتروژن با توان 7.5 کیلووات 1500 دور- پایه دار

2024754
49555

الکتروموتور الکتروژن با توان 5.5 کیلووات 1500 دور- پایه دار

2024753
46045

الکتروموتور الکتروژن با توان 4 کیلووات 1500 دور- پایه دار

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667