آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024513
DL (45 - 30کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DLابارا EBARA ایتالیا DL (45 - 30کیلووات)

2024512
DL (15 - 22 کیلووات)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا (15 - 22 کیلووات)

2024511
DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL ابارا EBARA ایتالیا DL (5.5 - 11 kW)- DL W/C (5.5 - 7.5 kW)

2024510
DL و DL W/C

مشخصات برقی پمپ لجن کش DL و DL W/C ابارا EBARA ایتالیا-(1.5 - 3.7 کیلووات)

2024508
150 DL الی 300 DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 150 DL الی 300 DL ابارا EBARA ایتالیا (30 الی 45 کیلووات)

2024507
80DL الی 300DL

نمای برش خورده پمپ لجن کش 80DL الی 300DL ابارا EBARA ایتالیا(5/5 - 22 کیلووات)

2024506
65DL،65DL W/C الی 100DL،100DL W/C

نمای برش خورده پمپ لجن کش 65DL، 65DL W/C الی 100DL، 100DL W/C ابارا EBARA ایتالیا

2024504
100DL

ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

2024503
65DL W / C، 80DL W / C

جدول ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2024502
65DL W / C، 80DL W / C

ابعادپمپ آب 65DL W / C، 80DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2024501
DL W/C

جدول ابعادپمپ آبDL W/C ابارا EBARAایتالیا

2024500
DL W / C

ابعادپمپ آبDL W / C ابارا EBARAایتالیا

2024499
250DL-300DL

جدول ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2024498
250DL-300DL

ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2024497
200DL-150D

جدول ابعادپمپ آب 200DL-150DLابارا EBARAایتالیا

2024496
150DL -200DL

ابعادپمپ آب 150DL -200DLابارا EBARAایتالیا

2024495
80DL -100DL

جدول ابعادپمپ آب 80DL -100DLابارا EBARAایتالیا

2024494
65DL-80DL

ابعادپمپ آب 65DL-80DLابارا EBARAایتالیا

2024493
DL

جدول ابعادپمپ آبDLابارا EBARAایتالیا

2024492
DL

ابعادپمپ آبDL ابارا EBARAایتالیا

صفحه 1 از 3

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667