آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020491
100DL53.7-100DLB55.5-100DLB57.5

منحنی عملکرد پمپ آب 100DL53.7-100DLB55.5-100DLB57.5ابارا EBARA ایتالیا

2020490
80DL51.5-80DL52.2-80DL53.7

منحنی عملکرد پمپ آب 80DL51.5-80DL52.2-80DL53.7ابارا EBARA ایتالیا

2020489
65DL51.5

منحنی عملکرد پمپ آب 65DL51.5 ابارا EBARA ایتالیا

2020488
300DL530 -300DL537-300DL545

منحنی عملکرد پمپ آب 300DL530 -300DL537-300DL545ابارا EBARA ایتالیا

2020487
300DL511 - 300DL515 - 300DL518.5 - 300DL522

منحنی عملکرد پمپ آب300DL511 - 300DL515 - 300DL518.5 - 300DL522ابارا EBARA ایتالیا

2020486
250DL530-250DL537-250DL545

منحنی عملکرد پمپ آب-250DL530-250DL537-250DL545 ابارا EBARA ایتالیا

2020485
250DL57.5-250DL 511-250DL515-250DL 518.5-250DL522

منحنی عملکرد پمپ آب 250DL57.5-250DL 511-250DL515-250DL 518.5-250DL522ابارا EBARA ایتالیا

2020484
200DL530 - 200DL537 - 200DL545

منحنی عملکرد پمپ آب 200DL530 - 200DL537 - 200DL545 ابارا EBARA ایتالیا

2020483
200DL55.5 200DL57.5 200DL511 200DL515 200DL518.5 200DL522

منحنی عملکردپمب آب 200DL55.5 - 200DL57.5 - 200DL511 - 200DL515 - 200DL518.5 -200DL522 ابارا EBARA ایتالیا

2020482
150DL530-150DL537-150DL545

منحنی عملکرد پمپ آب 150DL530 و 150DL537 و 150DL545 ابارا EBARA ایتالیا

2020481
150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522

منحنی عملکرد پمپ آب 150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522ابارا EBARA ایتالیا

2020480
100DLC55.5و 100DLC57.5

منحنی عملکرد پمپ آب 100DLC55.5و 100DLC57.5ابارا EBARA ایتالیا

2020478
80DL51.5و80DL52.2و 80DL53.7و 80DLC55.5و80DLC57.5

منحنی عملکرد سری پمپ آب 80DL51.5و80DL52.2و 80DL53.7و 80DLC55.5و80DLC57.5ابارا EBARA ایتالیا

2020477
65DL51.5

منحنی عملکرد سری پمپ آب 65DL51.5ابارا EBARA ایتالیا

2020476
65-80-100 DL W / C

جدول عملکرد پمپ آب 65-80-100 DL W / Cابارا EBARAایتالیا

2020475
DL W / C

منحنی عملکرد پمپ آب DL W / Cابارا EBARA ایتالیا

2020474
300DL

جدول عملکردپمپ آب 300DLابارا EBARAایتالیا

2020473
250DL

جدول عملکردپمپ آب 250DLابارا EBARAایتالیا

2020472
200DL

جدول عملکردپمپ آب 200DLابارا EBARAایتالیا

2020471
150DL

جدول عملکردپمپ آب 150DLابارا EBARAایتالیا

صفحه 2 از 3

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667