آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024576
3LP

ابعاد واندازه کوبلینگ پمپ سری3LP ابارا EBARA ایتالیا

2024575
3LS

شافت کانکشن پمپ3LS به الکتروموتورابارا EBARA ایتالیا

2024574
3LPF65-250،3LPF80

ابعادووزن پمپ 3LPF65-250،3LPF80 ابارا EBARA ایتالیا

2024573
3LPF 32-3LPF 40-3LPF 50-3LPF 65

ابعاد و وزن پمپ 3LPF 32-3LPF 40-3LPF 50-3LPF 65 ابارا EBARA ایتالیا

2024572
3LP 80-250/55

ابعاد پمپ3LP 80-250/55 ابارا EBARA ایتالیا

2024571
3LP 80

ابعاد و وزن پمپ3LP 80 ابارا EBARA ایتالیا(قدرت 30تا45کیلووات)

2024570
3LP 80-250و3LP 65-250

ابعاد و وزن پمپ3LP 80-250و3LP 65-250 ابارا EBARA ایتالیا

2024569
200-3LP50- 3LP40-3LP32- 3LP65-3LP65

ابعاد و وزن پمپ200-3LP50- 3LP40-3LP32- 3LP65-3LP65 ابارا EBARA ایتالیا

2024568
3LS 80-250/55

ابعاد و وزن پمپ3LS 80-250/55 ابارا EBARA ایتالیا

2024567
3LS 80

ابعاد و وزن پمپ3LS 80 ابارا EBARA ایتالیا

2024566
3LS 65-250، 3LS 80-250

ابعاد و وزن پمپ3LS 65-250، 3LS 80-250 ابارا EBARA ایتالیا

2024565
3LS 80-160

ابعاد و وزن پمپ 3LS 80-160 ابارا EBARA ایتالیا

2024564
3LS40 - 3LS50 - 3LS65

ابعاد و وزن پمپ 3LS40 - 3LS50 - 3LS65 ابارا EBARA ایتالیا(11 تا 15کیلووات)

2024562
3LS50- 3LS40-3LS32

نقشه و جدول پمپ 3LS50- 3LS40-3LS32 ابارا EBARA ایتالیا(تاقدرت2/2کیلووات)

2024561
3LM 160 الی 3LM 80

نقشه ابعاد پمپ 3LM 160 الی 3LM 80 ابارا EBARA ایتالیا(قدرت11 ، 15 ، 18.5کیلووات)

2024560
3LM65-3LM50

نقشه ابعاد پمپ 3LM65-3LM50 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 15 کیلووات تا 22 کیلووات)

2024559
3LP65-3LS65-3LM65

منحنی عملکرد پمپ 3LP65-3LS65-3LM65 ابارا EBARA ایتالیا

2024557
3LS65-3LS32

نقشه و جدول پمپ 3LS65-3LS32 ابارا EBARA ایتالیا(ازقدرت3کیلووات تا4کیلووات)

2024556
3LM65-3LM50-3LM40-3LM32

نقشه ابعاد پمپ 3LM65-3LM50-3LM40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1/1کیلووات تا11کیلووات)

2024555
3L 80

منحنی عملکرد پمپ 3L 80 ابارا EBARA ایتالیا

صفحه 1 از 8

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667