آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201156
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 120

20201155
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 80

20201154
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 50

20201153
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 30

20201142
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV10

20201141
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV6

20201140
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV3

20201075
EVP 10H

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 10H

20201074
EVP 6H

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 6H

20201073
EVP 6

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 6

20201072
EVP 4

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 4

20201071
EVP 2

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 2

20201070
LVR90-LVS90-LVB90

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR90-LVS90-LVB90

20201069
LVR64-LVS64-LVB64

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR64-LVS64-LVB64

20201068
LVR45-LVS45-LVB45

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR45-LVS45-LVB45

20201067
LVR32-LVS32-LVB32

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR32-LVS32-LVB32

20201066
LVR20-LVS20-LVB20

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR20-LVS20-LVB20

20201065
LVR15-LVS15-LVB15

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR15-LVS15-LVB15

20201063
LVR5-LVS5-LVB5

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR5-LVS5-LVB5

20201062
LVR4-LVS4-LVB4

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR4-LVS4-LVB4

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667