آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2020810
39228

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 2.2 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020809
39158

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020808
37118

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.1 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020807
37758

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.75 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020806
35558

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.55 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020805
35378

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.37 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020800
39158

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.5 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020799
37118

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.1 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020798
37758

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.75 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020796
35558

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.55 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020795
35378

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.37 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020794
34285

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.25 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2020793
39220

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 2.2 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020792
39150

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020791
37110

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.1 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020790
37750

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.75 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020789
35550

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.55 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020788
35370

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.37 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020787
34250

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.25 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2020786
34180

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.18 کیلووات 3000 دور - پایه دار

صفحه 1 از 4

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667