آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2024810
39228

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 2.2 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024809
39158

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024808
37118

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.1 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024807
37758

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.75 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024806
35558

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.55 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024805
35378

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.37 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024800
39158

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.5 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024799
37118

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 1.1 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024798
37758

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.75 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024796
35558

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.55 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024795
35378

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.37 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024794
34285

الکتروموتور الکتروژن تکفاز کلاچ دار (دوخازن) با توان 0.25 کیلووات 1500 دور - پایه دار

2024793
39220

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 2.2 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024792
39150

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.5 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024791
37110

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 1.1 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024790
37750

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.75 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024789
35550

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.55 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024788
35370

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.37 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024787
34250

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.25 کیلووات 3000 دور - پایه دار

2024786
34180

الکتروموتور الکتروژن تکفاز رله ای (تکخازن) با توان 0.18 کیلووات 3000 دور - پایه دار

صفحه 1 از 4

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667