آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241142
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV10

20241141
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV6

20241140
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV3

20241075
EVP 10H

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 10H

20241074
EVP 6H

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 6H

20241073
EVP 6

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 6

20241072
EVP 4

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 4

20241071
EVP 2

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری EVP 2

20241070
LVR90-LVS90-LVB90

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR90-LVS90-LVB90

20241069
LVR64-LVS64-LVB64

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR64-LVS64-LVB64

20241068
LVR45-LVS45-LVB45

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR45-LVS45-LVB45

20241067
LVR32-LVS32-LVB32

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR32-LVS32-LVB32

20241066
LVR20-LVS20-LVB20

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR20-LVS20-LVB20

20241065
LVR15-LVS15-LVB15

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR15-LVS15-LVB15

20241064
LVR10-LVS10-LVB10

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR10-LVS10-LVB10

20241063
LVR5-LVS5-LVB5

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR5-LVS5-LVB5

20241062
LVR4-LVS4-LVB4

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR4-LVS4-LVB4

20241061
LVR3-LVS3-LVB3

پمپ استیل طبقاتی لیو LEO سری LVR3-LVS3-LVB3

202424
MK65/R

الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK65/R سایر SAER ایتالیا

202423
MK65

الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK65 سایر SAER ایتالیا

صفحه 1 از 2

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667