آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20201156
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 120

20201155
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 80

20201154
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 50

20201153
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 30

20201152
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 95

20201151
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 65

20201150
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 45

20201149
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 32

20201148
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 20-17

20201147
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 20-8

20201146
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 15-17

20201145
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 15-8

20201144
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 10-22

20201143
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 10-10

20201142
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV10

20201141
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV6

20201140
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV3

صفحه 1 از 0

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667