آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
20241156
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 120

20241155
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 80

20241154
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 50

20241153
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NVC SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KVC 30

20241152
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 95

20241151
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 65

20241150
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 45

20241149
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 32

20241148
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 20-17

20241147
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 20-8

20241146
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 15-17

20241145
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 15-8

20241144
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 10-22

20241143
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS NKV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری NKV 10-10

20241142
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV10

20241141
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV6

20241140
MULTISTAGE CENTRIFUGAL ELECTRICPUMPS KV SERIES

پمپ طبقاتی DAB ایتالیا سری KV3

صفحه 1 از 0

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667