آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پکیج‌ های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

      

 لیست قیمت پکیج‌های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

قیمت (ریال)

فشار bar

دبی L/h

قدرت wat

مشخصات

کد

مدل

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

25

دستگاه سه پمپه Peristaltic تمام دیجیتال برای کنترل دوز PH,Redox و دما به صورت جداگانه با همزمان - قابلیت نصب سنسور جریان دریافت سیگنال 4/20mA- قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - دارای خروجی برای اتصال شیر برقی- مناسب برای استفاده در صنعت داروسازی، استخر و صنایع شیمیایی

AD4600G0G000A100

TECHNO POOL
 3T-PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH/Redox - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4410C0C0P04000

AQUA POOL
PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

AD4410F0F0P04000

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل کلر و PH - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4420C0C0P04000

AQUA POOL PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

10-10

10-10

45

AD4420F0F0P04000

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH-Redox شامل 2 عدد سنسور کنترل سطح الکترود Resox,PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 100

A-POOL SYSTEM
 PH-RX

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 101

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوزکلر و PH، شامل سنسور تشخیص دبی - 2 عدد سنسور کنترل سطح و کنترل سطح - محفظه و الکترود کلر و PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 200

A-POOL SYSTEM
PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 201

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

300

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)

AQUA SALT

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)

 
 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر و قابلیت کنترل (به وسیله APP و بلوثوت) شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)(BT)

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)(BT)

 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر  شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون (قابلیت اتصال به همدیگر برای کنترل حجم بیشتری از آب استخر) بالای 200/h برای استخرهای معمولی و آب شور

ADSAL 210
(PH) (Master-slave)
(دو دستگاه)

 

تماس حاصل فرمایید

 

10 g/L

240

پیل الکترولیز تک سلولی جهت تولید کلر برای ضدعفونی و گندزدایی از نمک طعام (Nacl)

ADCEL 050

ELECTROLYTICCELL

 

تماس حاصل فرمایید

 

20 g/L

ADCEL 100

 

تماس حاصل فرمایید

 

30 g/L

ADCEL 150

 

تماس حاصل فرمایید

 

40 g/L

ADCEL 200

 

 

 

      

 لیست قیمت پکیج‌های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

قیمت (ریال)

فشار bar

دبی L/h

قدرت wat

مشخصات

کد

مدل

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

25

دستگاه سه پمپه Peristaltic تمام دیجیتال برای کنترل دوز PH,Redox و دما به صورت جداگانه با همزمان - قابلیت نصب سنسور جریان دریافت سیگنال 4/20mA- قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - دارای خروجی برای اتصال شیر برقی- مناسب برای استفاده در صنعت داروسازی، استخر و صنایع شیمیایی

AD4600G0G000A100

TECHNO POOL
 3T-PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH/Redox - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4410C0C0P04000

AQUA POOL
PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

AD4410F0F0P04000

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل کلر و PH - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4420C0C0P04000

AQUA POOL PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

10-10

10-10

45

AD4420F0F0P04000

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH-Redox شامل 2 عدد سنسور کنترل سطح الکترود Resox,PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 100

A-POOL SYSTEM
 PH-RX

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 101

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوزکلر و PH، شامل سنسور تشخیص دبی - 2 عدد سنسور کنترل سطح و کنترل سطح - محفظه و الکترود کلر و PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 200

A-POOL SYSTEM
PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 201

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

300

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)

AQUA SALT

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)

 
 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر و قابلیت کنترل (به وسیله APP و بلوثوت) شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)(BT)

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)(BT)

 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر  شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون (قابلیت اتصال به همدیگر برای کنترل حجم بیشتری از آب استخر) بالای 200/h برای استخرهای معمولی و آب شور

ADSAL 210
(PH) (Master-slave)
(دو دستگاه)

 

تماس حاصل فرمایید

 

10 g/L

240

پیل الکترولیز تک سلولی جهت تولید کلر برای ضدعفونی و گندزدایی از نمک طعام (Nacl)

ADCEL 050

ELECTROLYTICCELL

 

تماس حاصل فرمایید

 

20 g/L

ADCEL 100

 

تماس حاصل فرمایید

 

30 g/L

ADCEL 150

 

تماس حاصل فرمایید

 

40 g/L

ADCEL 200

 

 

 

 

                لیست قیمت پکیج‌های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

قیمت (ریال)

فشار bar

دبی L/h

قدرت wat

مشخصات

کد

مدل

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

25

دستگاه سه پمپه Peristaltic تمام دیجیتال برای کنترل دوز PH,Redox و دما به صورت جداگانه با همزمان - قابلیت نصب سنسور جریان دریافت سیگنال 4/20mA- قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - دارای خروجی برای اتصال شیر برقی- مناسب برای استفاده در صنعت داروسازی، استخر و صنایع شیمیایی

AD4600G0G000A100

TECHNO POOL
 3T-PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH/Redox - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4410C0C0P04000

AQUA POOL
PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

AD4410F0F0P04000

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل کلر و PH - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4420C0C0P04000

AQUA POOL PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

10-10

10-10

45

AD4420F0F0P04000

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH-Redox شامل 2 عدد سنسور کنترل سطح الکترود Resox,PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 100

A-POOL SYSTEM
 PH-RX

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 101

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوزکلر و PH، شامل سنسور تشخیص دبی - 2 عدد سنسور کنترل سطح و کنترل سطح - محفظه و الکترود کلر و PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 200

A-POOL SYSTEM
PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 201

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

300

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)

AQUA SALT

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)

 
 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر و قابلیت کنترل (به وسیله APP و بلوثوت) شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)(BT)

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)(BT)

 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر  شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون (قابلیت اتصال به همدیگر برای کنترل حجم بیشتری از آب استخر) بالای 200/h برای استخرهای معمولی و آب شور

ADSAL 210
(PH) (Master-slave)
(دو دستگاه)

 

تماس حاصل فرمایید

 

10 g/L

240

پیل الکترولیز تک سلولی جهت تولید کلر برای ضدعفونی و گندزدایی از نمک طعام (Nacl)

ADCEL 050

ELECTROLYTICCELL

 

تماس حاصل فرمایید

 

20 g/L

ADCEL 100

 

تماس حاصل فرمایید

 

30 g/L

ADCEL 150

 

تماس حاصل فرمایید

 

40 g/L

ADCEL 200

 

 

      

 

 لیست قیمت پکیج‌های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

قیمت (ریال)

فشار bar

دبی L/h

قدرت wat

مشخصات

کد

مدل

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

25

دستگاه سه پمپه Peristaltic تمام دیجیتال برای کنترل دوز PH,Redox و دما به صورت جداگانه با همزمان - قابلیت نصب سنسور جریان دریافت سیگنال 4/20mA- قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - دارای خروجی برای اتصال شیر برقی- مناسب برای استفاده در صنعت داروسازی، استخر و صنایع شیمیایی

AD4600G0G000A100

TECHNO POOL
 3T-PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH/Redox - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4410C0C0P04000

AQUA POOL
PH-RX

 
 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

AD4410F0F0P04000

 
 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتال با محفظه PVDF برای کنترل کلر و PH - قابلیت نصب سنسور دما - قابلیت نصب سنسور کنترل سطح - قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 4/20mA - دارای پورت RS 485 برای اتصال به کامپیوتر

AD4420C0C0P04000

AQUA POOL PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

10-10

10-10

45

AD4420F0F0P04000

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوز PH-Redox شامل 2 عدد سنسور کنترل سطح الکترود Resox,PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 100

A-POOL SYSTEM
 PH-RX

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 101

 

تماس حاصل فرمایید

5-5

5-5

35

پکیج کامل دستگاه دو پمپه دوزینگ دیجیتالی با محفظه PVDF برای کنترل دوزکلر و PH، شامل سنسور تشخیص دبی - 2 عدد سنسور کنترل سطح و کنترل سطح - محفظه و الکترود کلر و PH - مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرها صنایع داروسازی - شیمیایی

ADPS 200

A-POOL SYSTEM
PH-CL

 

تماس حاصل فرمایید

4-4

10-10

45

ADPS 201

 

تماس حاصل فرمایید

1

1.4

300

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)

AQUA SALT

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)

 
 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر و قابلیت کنترل (به وسیله APP و بلوثوت) شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون - مناسب برای استخرهایی معمولی  آب شور تا ظرفیت 200m3/h

ADSAL 210 (PH)(BT)

 
 

تماس حاصل فرمایید

ADSAL 310 (PH,RX)(BT)

 

تماس حاصل فرمایید

پکیج کامل پمپ پریستالتیک Peristaltic تمام دیجیتال پیشرفته برای کنترل دوز PH-Redox و جهت تولید کلر از آب نمک به وسیل پیل الکترولیز - قابلیت نصب به کامپیوتر  شامل الکترود Redox,PH و مواد کالیبراسیون (قابلیت اتصال به همدیگر برای کنترل حجم بیشتری از آب استخر) بالای 200/h برای استخرهای معمولی و آب شور

ADSAL 210
(PH) (Master-slave)
(دو دستگاه)

 

تماس حاصل فرمایید

 

10 g/L

240

پیل الکترولیز تک سلولی جهت تولید کلر برای ضدعفونی و گندزدایی از نمک طعام (Nacl)

ADCEL 050

ELECTROLYTICCELL

 

تماس حاصل فرمایید

 

20 g/L

ADCEL 100

 

تماس حاصل فرمایید

 

30 g/L

ADCEL 150

 

تماس حاصل فرمایید

 

40 g/L

ADCEL 200

 

 

 
لیست قیمت پکیج‌ های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA
لیست قیمت پکیج‌ های کامل دوزینگ پمپ ایتالیا AQUA

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667