آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت کف‌کش‌های توان

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

تاریخ به روز رسانی  1398/06/01

 

 

لیست قیمت کف‌کش‌های توان

ردیف

شرح

تیپ

قیمت به ریال

۱

 

 

 

 

 

 

TMR4

۱۴ متری تکفاز پروانه نیمه باز ‌آلومینیومی

1.1/4"

TMR 14.4

18.000.000

۲

۱۴ متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتردار آلومینیومی

1.1/4"

TMR 14.4 F

19.000.000

۳

۱۸ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 18.4

18.000.000

۴

۱۸ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 18.4F

19.000.000

۵

۳۴ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 34.4

20.000.000

۶

۳۴ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 34.4F

22.000.000

۷

۵۰ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 50.4

22.000.000

۸

۵۰ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 50.4F

23.500.000

۹

۶۵ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 65.4

25.000.000

۱۰

۶۵ متری سه فاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 65.4.3PH

25.000.000

۱۱

۸۰ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 80.4

27.500.000

۱۲

 

 

 

TMR6

۱۶ متری تکفاز

2"

TMR 16.6

19.000.000

۱۳

۱۶ متری فلوتردار

2"

TMR 16.6F

20.000.000

۱۴

۳۰ متری تکفاز

2"

TMR 30.6

22.000.000

۱۵

۳۰ متری فلوتردار

2"

TMR 30.6F

23.000.000

۱۶

۴۰ متری تکفاز

2"

TMR 40.6

24.000.000

۱۷

۴۰ متری فلوتردار

2"

TMR 40.6.PH

25.500.000

18

40 متری سه فاز

2"

TMR40.63 PH

24.000.000

19

51 متری تکفاز

2"

TMR51.6

26.000.000

20

62 متری تکفاز

2"

TMR62.6

27.000.000

21

70 متری سه فاز

2"

TMR 70.6.3 PH

29.200.000

۲۰

HTP

لجن

‌کش لوله ۵

تکفاز ۱۱ متری چدنی پروانه حلزونی

1.5"

HTP 28M

22.000.000

تکفاز ۱۱ متری چدنی پروانه حلزونی فلوتردار

1.5"

HTP 28MF

23.000.000

تکفاز ۸ متری چدنی پروانه گردابی

1.5"

HTP 28V

22.000.000

تکفاز ۸ متری چدنی پروانه گردابی فلوتردار

1.5"

HTP 287F

23.000.000

۲۱

TPA

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

24.000.000

۲۲

۱۵ متری سه فاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

24.000.000

۲۳

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

24.000.000

۲۴

۱۵ متری سه فاز دو جداره پروانه تک کانال

2"

TPA 15/6

24.000.000

۲۵

TMK

۱۵ متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 15/7

تولید با درخواست مشتری

۲۶

۱۸ متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 18/7

تولید با درخواست مشتری

۲۷

۲۲ متری سه فاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 22/7

تولید با درخواست مشتری

۲۸

TPH

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 5/6 V (220v)

تولید با درخواست مشتری

۲۹

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 8/6 V (220v)

تولید با درخواست مشتری

۳۰

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 8/6 V (380v)

تولید با درخواست مشتری

۳۱

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 10/6 V (380v)

تولید با درخواست مشتری

۳۲

TPD

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 12/6

20.000.000

۳۳

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

2"

TPD 12/6F

21.000.000

۳۴

۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 20/6

22.000.000

۳۵

۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

2"

TPD 20/6F

23.500.000

۳۶

۲۰ متری  سه  فاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 20/6/3PH

22.000.000

۳۷

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD 12/8

23.000.000

۳۸

 

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

3"

TPD 12/8F

24.000.000

۳۹

۲۰ متری  تک  فاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD  20/8

25.000.000

۴۰

۲۰ متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD  20/8/3PH

25.000.000

۴۱

TPB

۱۵ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

2"

TPB 15/6

21.000.000

۴۲

۱۵ متری  سه فاز پروانه چدنی تک کانال

2"

TPB 15/6/3PH

21.000.000

۴۳

۲۰ متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

2"

TPB 20/6

24.000.000

۴۴

۲۰ متری  سه فاز پروانه چدنی چند کانال

2"

TPB 20/6/3PH

24.000.000

۴۵

۱۴ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

3"

TPB 14/8

25.000.000

۴۶

۱۴ متری  سه فاز پروانه چدنی تک کانال

3"

TPB 14/8/3PH

25.000.000

۴۷

۲۰ متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

3"

TPB 20/8

26.000.000

۴۸

۲۰ متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

3"

TPB 20/8/3PH

26.000.000

۴۹

TPC

۱۰ متری تکفاز پروانه چدنی گردابی

1.5"

TPC 10/5

21.500.000

۵۰

۱۰ متری تکفاز پروانه چدنی گردابی فلوتردار

1.5"

TPC 10/5 F

23.000.000

۵۱

۱۰ متری سه فاز پروانه چدنی گردابی

1.5"

TPC 10/5/3 PH

21.500.000

۵۲

۱۳ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

1.5"

TPC 13/5

21.500.000

۵۳

۱۳ متری تک فاز پروانه چدنی تک کانال فلوتردار

1.5"

TPC 13/5 F

23.000.000

۵۴

۱۳ متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

1.5"

TPC 13/5/3 PH

21.500.000

 

ردیف

شرح

تیپ

قیمت به ریال

۵۵

 

 

TPT4

۱۸ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 18.4

18.000.000

۵۶

۱۸ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 18.4 F

19.000.000

۵۷

۳۴ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 34.4

20.000.000

۵۸

۳۴ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 34.4 F

21.500.000

۵۹

۵۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 50.4

22.000.000

۶۰

۵۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 50.4 F

23.000.000

۶۱

۵۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 50/4/3PH

22.000.000

۶۲

۶۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 65/4

24.500.000

۶۳

۶۵ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 65/4/3PH

24.000.000

۶۴

۸۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 80/4

27.000.000

۶۵

۸۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 80/4/3PH

27.000.000

۶۶

۱۰۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 100/4

29.200.000

۶۷

۱۰۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 100/4/3PH

29.200.000

۶۸

TPT6

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 15/6

19.000.000

۶۹

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 15/6F

20.000.000

۷۰

۲۷ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 27/6

22.000.000

۷۱

۲۷ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 27/6F

23.000.000

۷۲

۴۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 40/6

24.000.000

۷۳

۴۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 40/6F

25.500.000

۷۴

۴۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 40/6/3PH

24.000.000

۷۵

۵۱ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 51/6

26.000.000

۷۶

۵۱ متری  سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 51/6/3PH

26.000.000

۷۷

۶۲ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 62/6

27.000.000

۷۸

۶۲ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 62/6/3PH

27.000.000

۷۹

۷۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 70/6

29.200.000

۸۰

۷۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 70/6/3PH

29.200.000

 

 

لیست قیمت کف‌کش‌های توان
لیست قیمت کف‌کش‌های توان

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667