آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت شناور FB ایتالیا با بدنه و پروانه استیل 304

بروزرسانی:1396/02

ردیف

مدل پمپ

مدل موتور

توان موتور (hp)

خازن

حداکثر ارتفاع (H)

حداکثر آبدهی

Mc3/h

دهانه خروجی (اینچ)

قیمت موتور (ریال)

قیمت پمپ (ریال)

قیمت کل (ریال)

۱

FB4-1014

4B 1M

۱

۳۵

۹۲

۳

¼۱

۶۱۴۹۰۰۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۱۹۹۹۰۰۰

۲

FB4-1014

4B 1.5M

۵/۱

۴۰

۱۳۹

۳

¼۱

۶۹۱۹۰۰۰

۶۵۰۰۰۰۰

۱۳۴۱۹۰۰۰

۳

FB4-1028

4B 2M

۲

۵۵

۱۸۹

۳

¼۱

۸۱۲۹۰۰۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۳۹۷۹۰۰۰

۴

FB4-1028

4B 2

۲

 

۱۸۹

۳

¼۱

۷۷۰۰۰۰۰

۷۶۵۰۰۰۰

۱۵۳۵۰۰۰۰

۵

FB4-1809

4B 1M

۱

۳۵

۵۹

۶

¼۱

۶۱۴۹۰۰۰

۴۳۰۰۰۰۰

۱۰۴۴۹۰۰۰

۶

FB4 1814

4B 1.5M

۵/۱

۴۰

۹۳

۶

¼۱

۶۹۱۹۰۰۰

۵۲۰۰۰۰۰

۱۲۱۱۹۰۰۰

۷

FB4 1818

4B 2M

۲

۵۵

۱۲۰

۶

¼۱

۸۱۲۹۰۰۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۳۹۷۹۰۰۰

۸

FB 4 1818

4B2

۲

 

۱۲۰

۶

¼۱

۷۷۰۰۰۰۰

۵۸۵۰۰۰۰

۱۳۵۵۰۰۰۰

۹

FB 4 1827

4B 3M

۳

۷۵

۱۷۵

۶

¼۱

۱۰۶۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۱۸۶۰۰۰۰۰

۱۰

FB4 1827

4B

۳

 

۱۷۵

۶

¼۱

۹۲۰۰۰۰۰

۸۰۰۰۰۰۰

۱۷۲۰۰۰۰۰

۱۱

FB4 1835

4B

۴

 

۲۳۱

۶

¼۱

۱۲۳۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۲۲۳۰۰۰۰۰

۱۲

FB4 1848

4B 5.5

۵/۵

 

۳۲۲

۶

¼۱

۱۷۴۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰۰

۳۰۴۰۰۰۰۰

۱۳

FB4 3514

4B 2

۲

۵۰

۹۰

۴/۸

۲

۷۷۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۱۳۷۰۰۰۰۰

۱۴

FB4 3520

4B 3M

۳

۷۵

۱۲۵

۴/۸

۲

۱۰۶۰۰۰۰۰

۷۶۰۰۰۰۰

۱۸۲۰۰۰۰۰

۱۵

FB4 3520

4B 3

۳

 

۱۲۵

۴/۸

۲

۹۲۰۰۰۰۰

۷۶۰۰۰۰۰

۱۶۸۰۰۰۰۰

۱۶

FB4 4006

4B ۵/۱

۵/۱

 

۳۹

۱۲

۲

۶۹۱۹۰۰۰

۴۱۰۰۰۰۰

۱۱۰۱۹۰۰۰

۱۷

FB4 4008

4B

2M

۲

۵۵

۵۲

۱۲

۲

۸۱۲۹۰۰۰

۴۶۰۰۰۰۰

۱۲۷۲۹۰۰۰

۱۸

FB4 4008

4B2

۲

 

۵۲

۱۲

۲

۷۷۰۰۰۰۰

۴۶۰۰۰۰۰

۱۲۳۰۰۰۰۰

۱۹

FB4 4008

4B3

۳

 

۵۱

۲۴

۲

۹۲۰۰۰۰۰

۴۶۰۰۰۰۰

۱۳۸۰۰۰۰۰

۲۰

FB4 4013

4B3

۴

 

۱۰۸

۱۲

۲

۹۲۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۱۵۲۰۰۰۰۰

۲۱

FB4 4017

4B4

۴

 

۱۰۸

۱۲

۲

۱۲۳۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۱۹۳۰۰۰۰۰

۲۲

FB4 4023

4B5/5

۵/۵

 

۱۵۵

۱۲

۲

۱۷۵۰۰۰۰۰

۸۹۰۰۰۰۰

۲۶۴۰۰۰۰۰

۲۳

FB4 4032

4B7/5

۵/7

 

۲۰۰

۱۲

۲

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۱۲۵۰۰۰۰

۳۱۲۵۰۰۰۰

۲۴

FB4 4023

4B5/5

۵/۵

 

 

 

 

۱۷۵۰۰۰۰۰

 

۱۷۵۰۰۰۰۰

۲۵

FB4 4032

4B7/5

۵/۷

 

 

 

 

۲۰۰۰۰۰۰۰

 

۲۰۰۰۰۰۰۰

۲۶

FB4 8011

4B 4

۴

 

 

 

 

۱۲۳۰۰۰۰۰

۹۰۰۰۰۰۰

۲۱۳۰۰۰۰۰

۲۷

FB4 8015

4B 5/5

۵/۵

 

۹۷

۲۴

۲

۱۷۵۰۰۰۰۰

۱۱۳۷۰۰۰۰

۲۸۸۷۰۰۰۰

۲۸

FB4 8020

4B 7/5

۵/۷

 

۱۲۵

۲۴

۲

۲۰۰۰۰۰۰۰

۱۵۲۰۰۰۰۰

۳۵۲۰۰۰۰۰

۲۹

FB4 8026

4B 10

۱۰

 

۱۵۸

۲۴

۲

۲۴۲۰۰۰۰۰

۱۹۵۰۰۰۰۰

۴۳۷۰۰۰۰۰

۳۰

 

4B 4M

۴

 

 

 

 

۱۷۶۰۰۰۰۰

 

۱۷۶۰۰۰۰۰

۳۱

 

4B 5/5M

۵/۵

 

 

 

 

۲۲۴۰۰۰۰۰

 

۲۲۴۰۰۰۰۰

۳۲

 

4B 10

۱۰

 

 

 

 

۲۴۲۰۰۰۰۰

 

۲۴۲۰۰۰۰۰

۳۳

 

6F10

۱۰

 

 

 

 

۶۲۲۰۰۰۰۰

 

۶۲۲۰۰۰۰۰

۳۴

 

6F 17

17.5/13 kw

 

 

 

 

۱۲۵۵۰۰۰۰۰

 

۱۲۵۵۰۰۰۰۰

 
لیست قیمت شناور FB ایتالیا با بدنه و پروانه استیل 304
لیست قیمت شناور FB ایتالیا با بدنه و پروانه استیل 304

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667