آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت گیربکس ایلماز YILMAZ ترکیه - گیربکس حلزونی

لیست قیمت گیربکس ایلماز YILMAZ ترکیه

تیپ گیربکس

نوع گیربکس

نسبت تبدیل

(I)

قطر شافت

ورودی

(mm)

قطر شافت

خروجی

(mm)

قیمت (ریال)

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

5.25

11

14

2,400,000

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

7.25

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

10.5

9, 11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

14.5

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

17

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

21

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

25

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

29

9, 11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

34

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

42

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

50

11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

60

9, 11

EN 030

گیربکس حلزونی تیپ 30

80

9, 11

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

8

14

18

3,150,000

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

10.5

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

12

14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

16

14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

21

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

25

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

32

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

42

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

50

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

62

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

80

11, 14

EN 040

گیربکس حلزونی تیپ 40

100

11, 14

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

7.25

19

25

4,000,000

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

9.5

19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

12

19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

14.5

14, 19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

19

19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

25

19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

29

19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

38

14, 19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

50

14, 19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

62

14, 19

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

70

14

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

83

14

EN 050

گیربکس حلزونی تیپ 50

100

14, 19

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

7.25

24

25

5,150,000

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

9.75

24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

12.75

24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

14.5

19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

19.5

24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

25.5

19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

29

14, 19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

39

19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

51

19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

61

19, 24

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

82

19

EN 063

گیربکس حلزونی تیپ 63

100

19

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

7.5

28

35

7,100,000

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

10

28

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

15

19, 24, 28

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

20

24, 28

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

26.5

24, 28

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

30

24, 28

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

40

24

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

53

24

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

62

24

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

82

19, 24

EN 080

گیربکس حلزونی تیپ 80

110

19, 24

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

7.5

28

42

10,850,000

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

10

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

13

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

15

24, 28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

20

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

26

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

30

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

40

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

52

28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

63

24, 28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

82

24, 28

EN 100

گیربکس حلزونی تیپ 100

107

24

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

7.25

38

45

19,200,000

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

10

38

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

14.5

28, 38

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

20

38

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

26

28, 38

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

29

28

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

40

28

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

52

28, 38

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

62

28

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

83

28

EN 125

گیربکس حلزونی تیپ 125

107

28

 
لیست قیمت گیربکس ایلماز YILMAZ ترکیه - گیربکس حلزونی
لیست قیمت گیربکس ایلماز YILMAZ ترکیه - گیربکس حلزونی

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667