آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

 
 

 

 

 

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

تاریخ به روز رسانی  1398/09/01

 

لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

تیپ اینورتر

نوع اینورتر

قدرت

ولتاژ ورودی

قیمت (ریال)

HP

KW

IE5-1

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

9.300.000

IE5-1

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

10.700.000

IE5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

11.300.000

IE5-1C

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

10.700.000

IE5-1C

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

11.300.000

IE5-1C

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

12.500.000

IC5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

14.500.000

IC5-1

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

15.850.000

IC5-1

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

18.750.000

IC5-1

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

24.200.000

***

اینورتر های تک فاز IC5-IF (فیلتر دار)

***

***

***

***

C5-1F

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

14.600.000

C5-1F

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

16.600.000

C5-1F

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

19.000.000

C5-1F

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

24.800.000

IG5-A

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

21.000.000

IG5-A

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

23.700.000

IG5-A-4

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

30.500.000

IG5-A-4

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

32.600.000

IG5-A-4

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

46.200.000

IG5-A-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

57.000.000

IG5-A-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

69.900.000

IG5-A-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

75.000.000

IG5-A-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

88.400.000

IG5-A-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

118.500.000

IG5-A-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

131.100.000

IG5-A-2

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

19.100.000

IG5-A-2

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

20.300.000

IG5-A-2

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

24.200.000

IG5-A-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

28.500.000

IG5-A-2

اینورتر3.7 کیلووات - ورودی تک فاز

5

3.7

220

40.800.000

IG5-A-2

اینورتر18.5 کیلووات - ورودی تک فاز

25

18.5

220

118.800.000

IG5-A-2

اینورتر22 کیلووات - ورودی تک فاز

30

22

220

131.100.000

IS5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

34.300.000

IS5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

90.000.000

IS5

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

121.400.000

IS5

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی تک فاز

15

11

220

تماس حاصل فرمایید

IS7-4

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

44.000.000

IS7-4

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

47.600.000

IS7-4

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

54.800.000

IS7-4

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

60.600.000

IS7-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

67.700.000

IS7-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

83.600.000

IS7-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

110.200.000

IS7-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

127.700.000

IS7-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

152.200.000

IS7-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

177.100.000

IS7-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

223.800.000

IS7-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

285.700.000

IS7-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

326.400.000

IS7-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

408.300.000

IS7-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

464.300.000

IS7-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

574.400.000

IS7-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

717.600.000

IS7-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

819.700.000

IS7-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

896.300.000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

120

90

380

تماس حاصل فرمایید

IS7-2NOFD

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

59.500.000

IS7-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

51.800.000

IS7-2

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی تک فاز

7.5

5.5

220

65.400.000

IS7-2

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

80.000.000

IS7-2

اینورتر 11 کیلووات - ورودی تک فاز

15

11

220

112.300.000

IP5-A-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

62.500.000

IP5-A-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

77.700.000

IP5-A-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

95.800.000

IP5-A-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

111.900.000

IP5-A-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

135.300.000

IP5-A-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

158.300.000

IP5-A-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

193.600.000

IP5-A-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

242.100.000

IP5-A-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

281.500.000

IP5-A-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

338.400.000

IP5-A-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

396.300.000

IP5-A-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

498.600.000

IP5-A-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

534.500.000

IP5-A-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

632.300.000

IP5-A-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

745.800.000

IP5-A-4

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

930.000.000

IP5-A-4

اینورتر 280 کیلووات - ورودی سه فاز

375

280

380

1.056.500.000

IP5-A-4

اینورتر 315 کیلووات - ورودی سه فاز

420

315

380

1.774.300.000

IP5-A-4

اینورتر 375 کیلووات - ورودی سه فاز

500

375

380

2.113.600.000

IP5-A-4

اینورتر 450 کیلووات - ورودی سه فاز

600

450

380

2.661.100.000

IP5A-2

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی تک فاز

7.5

5.5

220

62.500.000

IP5A-2

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

77.600.000

IP5A-2

اینورتر 15 کیلووات - ورودی تک فاز

20

15

220

115.800.000

IV5-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

70.500.000

IV5-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

90.000.000

IV5-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

120.000.000

IV5-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

143.400.000

IV5-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

159.200.000

IV5-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

191.200.000

IV5-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

219.300.000

IV5-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

275.000.000

IV5-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

310.900.000

IV5-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

377.500.000

IV5-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

478.400.000

IV5-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

741.000.000

IV5-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

893.000.000

IV5-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

1.012.200.000

IV5-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

1.148.300.000

IV5-4

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

1.449.300.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

57.200.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

63.600.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

70.200.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

89.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

120.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

159.200.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

159.200.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

191.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

105.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

135.200.000

IV5-4MRL

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

171.400.000

IV5-4MRL

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

215.200.000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره
لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667