آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت دوزینگ پمپ EMEC امک ایتالیا

 

 

سری A / AMS :

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS MF

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS PH

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS RH

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS PLUS

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS CO PLUS

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS CL PLUS

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS MF LPV

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS PH LPV

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS PLUS LPV

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS CO PLUS LPV

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS CL PLUS LPV

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMSP PLUS

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS CO PLUS

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS RH

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS PH

تماس حاصل فرمایید

25

60

AMS MF

 

سری K / KMS :

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS DC

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS MF

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS CL

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS EN

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS PH

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS RH

تماس حاصل فرمایید

20

18

K CO PLUS

تماس حاصل فرمایید

20

18

K CL PLUS

تماس حاصل فرمایید

20

18

K PLUS

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS DC LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS MF LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS CL LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS EN LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS PH LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

KMS RH LPV

تماس حاصل فرمایید

20

18

K CO PLUS LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

K CL PLUS LVP

تماس حاصل فرمایید

20

18

K PLUS LVP

 

سری V / VMS :

 

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

20

16

VMS MF

تماس حاصل فرمایید

20

16

VMS PO

تماس حاصل فرمایید

20

16

VMS EN

تماس حاصل فرمایید

20

16

V CO

تماس حاصل فرمایید

20

16

V CL

 

 

سری T/ TMS :

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMS DC

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMS MF

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMS PH

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMS RH

تماس حاصل فرمایید

20

18

T CO

تماس حاصل فرمایید

20

18

T CL

تماس حاصل فرمایید

20

18

T AC MF

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMSP DC

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMSP MF

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMSP PH

تماس حاصل فرمایید

20

18

TMSP RH

تماس حاصل فرمایید

20

18

TP CO

 

سری R / RAC :

 

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

20

16

RAC

تماس حاصل فرمایید

20

16

RACV

تماس حاصل فرمایید

20

16

RACP

 

سری P/ PRIUS :

قیمت (ریال)

فشار (بار)

لیتر

مدل

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS D MF

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS D MF –HIGH PRESSURE

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS P MF

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS D

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS D ATEX

تماس حاصل فرمایید

10

212

PRIUS P

 

 

لیست قیمت دوزینگ پمپ EMEC امک ایتالیا
لیست قیمت دوزینگ پمپ EMEC امک ایتالیا

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667