آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ کفکش کوثر kowsar سری MCKKP مدل WKP و KKP

 

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

تاریخ به روز رسانی  1398/09/01

 

 

:WKP39-18/N

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

18

17

16

15

14

13

12

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

5

4.7

4.4

4.1

3.8

3.6

3.3

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

23

26

29

32

33

35

36

H/M

ارتفاع آبدهی

4

12

1.5

MCKKP39-18/2

MCKKP39-18/2

تماس حاصل فرمایید

36

40

44

48

50

52

53

5

16

2.2

MCKKP39-18/3

MCKKP39-18/3

تماس حاصل فرمایید

47

53

59

64

67

70

72

7

18

3

MCKKP39-18/4

MCKKP39-18/4

تماس حاصل فرمایید

70

78

85

92

98

103

105

9

 

4

MCKKP39-18/6

 

 

 

:KKP50-22/N

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

22

20

10

17

15

14

13

12

10

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

6.1

5.5

5.3

4.7

4.2

3.8

3.6

3.3

2.7

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

8

9

11

13

14

15

16

17

18

H/M

ارتفاع آبدهی

3

9

1.1

MCKKP50-22/1

MCKKP50-22/1

تماس حاصل فرمایید

20

23

24

27

30

31

33

34

36

5

16

2.2

MCKKP50-22/2

MCKKP50-22/2

تماس حاصل فرمایید

30

35

37

41

45

47

49

51

54

7

18

3

MCKKP50-22/3

MCKKP50-22/3

تماس حاصل فرمایید

40

44

48

54

60

62

66

68

72

13

 

5.5

MCKKP50-22/4

 

 

 

:WKP50-24/N

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

24

20

16

12

8

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

6.6

5.5

4.4

3.3

2.2

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

50

69

86

98

104

H/M ارتفاع آبدهی

17

 

7.5

MCWkp50-24/3a

 

تماس حاصل فرمایید

84

101

123

137

144

25

 

11

MCWkp50-24/4a

 

تماس حاصل فرمایید

113

130

157

175

182

30

 

15

MCWkp50-24/4a

 

                         
 

 

:WKP50-28/N

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

28

24

20

16

12

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

7.7

6.6

5.5

4.4

3.3

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

47

62

70

76

79

H/M ارتفاع آبدهی

17

 

7.5

MCWKP50-28/2

 

تماس حاصل فرمایید

73

96

107

117

121

25

 

11

MCWKP50-28/3

 

تماس حاصل فرمایید

99

130

145

157

163

30

 

15

MCWKP50-28/4

 

تماس حاصل فرمایید

125

164

183

198

205

36

 

18.5

MCWKP50-28/5

 

                         
 

 

:KKP80-35/N

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

35

32

28

24

22

20

12

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

9.7

8.8

7.8

6.7

6.1

5.6

3.3

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

6

8

10

13

15

17

19

H/M

ارتفاع آبدهی

4

12

1.5

MCKKP80-35/1

MCKKP80-35/1

تماس حاصل فرمایید

20

24

28

30

32

34

36

9

18

3

MCKKP80-35/2

MCKKP80-35/2

تماس حاصل فرمایید

36

40

44

48

50

52

54

13

 

5.5

MCKKP80-35/3

 

 

 

:WKP80-48/n

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

48

44

40

33

25

17

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

13.3

12.2

11.1

9.1

7

4.7

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

21

24

26

28

30

33

H/M ارتفاع آبدهی

9

 

4

MCWKP80-48/1a

 

تماس حاصل فرمایید

32

38

43

48

52

55

17

 

7.5

MCWKP80-48/2a

 

تماس حاصل فرمایید

42

50

58

64

69

74

24

 

11

MCWKP80-48/2

 

تماس حاصل فرمایید

54

60

66

72

78

84

24

 

11

MCWKP80-48/3a

 

تماس حاصل فرمایید

72

80

88

96

104

112

30

 

15

MCWKP80-48/3

 

تماس حاصل فرمایید

88

98

110

122

135

142

36

 

18.5

MCWKP80-48/4

 

                           
 

 

:KKP100-100/n

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

100

90

80

70

60

50

40

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

27.8

25

22.2

19.5

16.7

13.9

11.1

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

15

19

21

24

26

27

28

H/M

ارتفاع آبدهی

17

 

7.5

MCKKP100-100/1

 

تماس حاصل فرمایید

25

30

34

39

42

45

48

24

 

11

MCKKP100-100/2a

 

تماس حاصل فرمایید

34

40

46

52

56

60

63

30

 

15

MCKKP100-100/2

 

تماس حاصل فرمایید

38

48

56

64

68

72

76

36

 

18.5

MCKKP100-100/3a

 

تماس حاصل فرمایید

54

64

72

80

84

88

92

47

 

22

MCKKP100-100/3

 

 

 

:KK125-140/n

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

38.9

36.1

33.4

30.6

27.8

25

22.2

19.5

16.7

13.9

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

11

13

15

16

17

18

19

20

21

22

H/M

ارتفاع آبدهی

17

 

7.5

MCKKP125-140/1

 

تماس حاصل فرمایید

21

25

29

33

36

38

40

42

44

46

30

 

15

MCKKP125-140/2

 

 

 

:KKP150-180/n

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

180

160

140

120

100

80

60

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

تماس حاصل فرمایید

50

44.4

38.8

33.3

27.7

22

16.6

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

14

18

21

24

26

27

28

H/M

ارتفاع آبدهی

24

 

11

MCKKP150-180/1

 

تماس حاصل فرمایید

28

36

43

48

52

54

56

47

 

22

MCKKP150-180/2

 

 

 

 

:KK200-250/n

جدول فنی

PERFOMANCE TABLE

قیمت (ریال)

260

240

220

200

180

160

140

120

100

میزان آبدهی M3/h

A

kw

Pump type

تماس حاصل فرمایید

72

66

61

55

50

44

38.6

33

27.5

L/S

T

S

سه فاز

تک فاز

تماس حاصل فرمایید

19

22.5

25

28

30

31

32

33

33

H/M

ارتفاع آبدهی

47

 

22

MPKKP200-250/1

 

تماس حاصل فرمایید

 

25

30

35

40

44

47

48

49

65

 

30

MPKKP200-250/2aa

 

تماس حاصل فرمایید

28

35

40

45

49

53

55

56

57

80

 

37

MPKKP200-250/2a

 

 

 

لیست قیمت پمپ کفکش کوثر kowsar سری  MCKKP مدل WKP و KKP
لیست قیمت پمپ کفکش کوثر kowsar سری  MCKKP مدل WKP و KKP

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667