آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت الکتروموتور WEG برزیل

 

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

 

تاریخ به روز رسانی  1398/06/01

 

لیست قیمت الکتروموتور وگ WEG برزیل سری B3T-V1 :

 

ردیف

توان (KW)

توان HP))

دور در دقیقه

فریم

مدل

قیمت

1

الکتروموتور WEG 0.12 کیلووات

0.16

3000

63

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

2

الکتروموتور WEG 0.12 کیلووات

0.16

3000

63

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

3

الکتروموتور WEG 0.12 کیلووات

0.16

1500

63

B3R

لطفا تماس حاصل فرمایید

4

الکتروموتور WEG 0.12 کیلووات

0.16

1500

63

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

5

الکتروموتور WEG 0.12 کیلووات

0.16

1000

63

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

6

الکتروموتور WEG 0.18 کیلووات

0.25

3000

63

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

7

الکتروموتور WEG 0.18 کیلووات

0.25

1500

63

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

8

الکتروموتور WEG 0.18 کیلووات

0.25

1000

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

9

الکتروموتور WEG 0.25 کیلووات

0.33

3000

63

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

10

الکتروموتور WEG 0.25 کیلووات

0.33

3000

63

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

11

الکتروموتور WEG 0.25 کیلووات

0.33

1500

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

12

الکتروموتور WEG 0.25 کیلووات

0.33

1000

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

13

الکتروموتور WEG 0.37 کیلووات

0.5

3000

71

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

14

الکتروموتور WEG 0.37 کیلووات

0.5

3000

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

15

الکتروموتور WEG 0.37 کیلووات

0.5

1500

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

16

الکتروموتور WEG 0.37 کیلووات

0.5

1000

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

17

الکتروموتور WEG 0.55 کیلووات

0.75

3000

71

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

18

الکتروموتور WEG 0.55 کیلووات

0.75

1500

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

19

الکتروموتور WEG 0.55 کیلووات

0.75

1000

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

20

الکتروموتور WEG 0.55 کیلووات

0.75

3000

71

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

21

الکتروموتور WEG 0.75 کیلووات

1

1500

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

22

الکتروموتور WEG 0.75 کیلووات

1

1000

90S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

23

الکتروموتور WEG 0.75 کیلووات

1

3000

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

24

الکتروموتور WEG 0.75 کیلووات

1

3000

80

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

25

الکتروموتور WEG 1.1 کیلووات

1.5

1500

90S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

26

الکتروموتور WEG 1.1 کیلووات

1.5

1000

90L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

27

الکتروموتور WEG 1.1 کیلووات

1.5

3000

80

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

28

الکتروموتور WEG 1.5 کیلووات

2

1500

90L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

29

الکتروموتور WEG 1.5 کیلووات

2

1000

100L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

30

الکتروموتور WEG 1.5 کیلووات

2

3000

90S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

31

الکتروموتور WEG 1.5 کیلووات

2

3000

90S

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

32

الکتروموتور WEG 2.2 کیلووات

3

1500

100L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

33

الکتروموتور WEG 2.2 کیلووات

3

3000

90L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

34

الکتروموتور WEG 2.2 کیلووات

3

1000

112M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

35

الکتروموتور WEG 3 کیلووات

4

1500

100L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

36

الکتروموتور WEG 3 کیلووات

4

1500

112M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

37

الکتروموتور WEG 3 کیلووات

4

1000

132S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

38

الکتروموتور WEG 3 کیلووات

4

3000

100L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

39

الکتروموتور WEG 4 کیلووات

5.5

1500

112M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

40

الکتروموتور WEG 4 کیلووات

5.5

1000

132M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

41

الکتروموتور WEG 4 کیلووات

5.5

3000

112M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

42

الکتروموتور WEG 5.5 کیلووات

7.5

1500

132S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

43

الکتروموتور WEG 5.5 کیلووات

7.5

3000

132S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

 

ردیف

توان (KW)

توان HP))

دور در دقیقه

فریم

مدل

قیمت

44

الکتروموتورWEG 5.5 کیلووات

7.5

1000

132M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

45

الکتروموتورWEG 5.5 کیلووات

7.5

3000

132S

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

46

الکتروموتورWEG 7.5 کیلووات

10

1500

132M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

47

الکتروموتورWEG 7.5 کیلووات

10

3000

132S

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

48

الکتروموتورWEG 7.5 کیلووات

10

1000

160M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

49

الکتروموتورWEG 11 کیلووات

15

1500

160M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

50

الکتروموتورWEG 11 کیلووات

15

3000

160M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

51

الکتروموتورWEG 11 کیلووات

15

1000

160L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

52

الکتروموتورWEG 15 کیلووات

20

1500

160L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

53

الکتروموتورWEG 15 کیلووات

20

3000

160M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

54

الکتروموتورWEG 15 کیلووات

20

1000

180L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

55

الکتروموتورWEG 15 کیلووات

20

3000

160M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

56

الکتروموتورWEG 18.5 کیلووات

25

1500

180M

V1

لطفا تماس حاصل فرمایید

57

الکتروموتورWEG 18.5 کیلووات

25

3000

160L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

58

الکتروموتورWEG 18.5 کیلووات

25

1000

200L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

59

الکتروموتورWEG  با 22 کیلووات

30

1500

180L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

60

الکتروموتورWEG  با 22 کیلووات

30

3000

180M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

61

الکتروموتورWEG  با 22 کیلووات

30

1000

200L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

62

الکتروموتورWEG  با 30 کیلووات

40

1500

200L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

63

الکتروموتورWEG  با 30 کیلووات

40

3000

200L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

64

الکتروموتورWEG  با 30 کیلووات

40

1000

225S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

65

الکتروموتورWEG 37 کیلووات

50

1500

225 S/M

V3

لطفا تماس حاصل فرمایید

66

الکتروموتورWEG  37 کیلووات

50

1500

225S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

67

الکتروموتورWEG  37 کیلووات

50

1000

225S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

68

الکتروموتورWEG  37 کیلووات

50

3000

200L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

69

الکتروموتورWEG  45 کیلووات

60

3000

225S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

70

الکتروموتورWEG  45 کیلووات

60

1000

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

71

الکتروموتورWEG  45 کیلووات

60

1500

225S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

72

الکتروموتورWEG  55 کیلووات

75

3000

250S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

73

الکتروموتورWEG  55 کیلووات

75

1000

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

74

الکتروموتورWEG  55 کیلووات

75

1500

250S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

75

الکتروموتورWEG  75 کیلووات

100

1500

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

76

الکتروموتورWEG  75 کیلووات

100

3000

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

77

الکتروموتورWEG  75 کیلووات

100

1000

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

78

الکتروموتورWEG  90 کیلووات

125

1500

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

79

الکتروموتورWEG  90 کیلووات

125

1000

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

80

الکتروموتورWEG  90 کیلووات

125

3000

280S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

81

الکتروموتورWEG  90 کیلووات

125

3000

280S/M

B3L

لطفا تماس حاصل فرمایید

82

الکتروموتورWEG  110 کیلووات

150

3000

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

83

الکتروموتورWEG  110 کیلووات

150

1000

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

84

الکتروموتورWEG  110 کیلووات

150

1500

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

85

الکتروموتورWEG  132 کیلووات

175

3000

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

86

الکتروموتورWEG  132 کیلووات

175

1500

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

87

الکتروموتورWEG  160 کیلووات

220

3000

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

88

الکتروموتورWEG  160 کیلووات

220

1500

315S/M

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

89

الکتروموتورWEG  230 کیلووات

270

1500

355M/L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

90

الکتروموتورWEG  250 کیلووات

340

1500

355M/L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

91

الکتروموتورWEG  315 کیلووات

430

1500

355M/L

B3T

لطفا تماس حاصل فرمایید

 

 

لیست قیمت الکتروموتور WEG برزیل
لیست قیمت الکتروموتور WEG برزیل

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667