آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ های لیو LEO - خانگی

قدرت لیو در تولید پمپ های خانگی و صنعتی

کاربرد انواع پمپ لیو در مصارف خانگی

کیفیت ساخت پمپ های خانگی لیو

 
 
 

 

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

تاریخ به روز رسانی  1398/06/01

 

پمپ لیو محیطی  APM/ محیطی خود مکش APSm

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

 

شرح

 

مدل

(اینچ)

اسب بخار

فاز

(متر مکعب بر ساعت)

(متر)

(ریال)

1 * 1

0.15

تکفاز

1.5

23

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی 0/15اسب

 

XQm50

1 * 1

0.5

تکفاز

2.4

40

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی نیم اسب

 

APm37

1 * 1

0.8

تکفاز

3

60

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی 0/8اسب

 

APm60

1 * 1

1

تکفاز

3

75

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی یک اسب

 

APm75

3.5 * 3.5

1

تکفاز

2.1

90

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی یک اسب ارتفاع بالا

 

APm 90

1 * 1

0.5

تکفاز

2.4

40

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی نیم اسب ورودی از بغل

 

AQm37

1 * 1

0.8

تکفاز

3

60

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی 0/8 اسب ورودی از بغل

 

AQm60

1 * 1

1

تکفاز

3

75

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی یک اسب ورودی از بغل

 

AQm75

1 * 1

0.5

تکفاز

1.8

40

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی خود مکش نیم اسب

 

APSm37

1 * 1

1

تکفاز

3

55

لطفا تماس حاصل فرمایید

محیطی خودمکش یک اسب

 

APSm75

 

بوستر پمپ خانگی لیو سری  LPm

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

LPm 370HA

بوستر پمپ خطی نیم اسب خانگی

لطفا تماس حاصل فرمایید

21

3.6

تکفاز

0.5

1 * 1

LPm 750HA

بوستر پمپ خطی یک اسب خانگی

لطفا تماس حاصل فرمایید

31

6.6

تکفاز

1

1 * 1

 

پمپ جتی  لیو سری Ajm چدنی و استنلس استیل

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

AJm75

جتی یک اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

40

3.9

تکفاز

1

1 * 1

AJm75H

جتی یک اسب ارتفاع بالا

لطفا تماس حاصل فرمایید

51

2.8

تکفاز

1

1 * 1

AJm75S

جتی یک اسب استیل

لطفا تماس حاصل فرمایید

46

3.3

تکفاز

1

1 * 1

AJm110H

جتی 1.5 اسب ارتفاع بالا

لطفا تماس حاصل فرمایید

60

4.2

تکفاز

1.5

1,1.4 * 1,1.4

AJm150

جتی دو اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

60

4.8

تکفاز

2

1,1.4 * 1,1.4

AJm150H

جتی دو اسب ارتفاع بالا

لطفا تماس حاصل فرمایید

72

4.2

تکفاز

2

1,1.4 * 1,1.4

 

پمپ جتی لیو  قابل حمل LKJ

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

LKJ-805P

پمپ جتی پلاستیکی فیلتردار قابل حمل 800 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

40

3.5

تکفاز

1.1

1 * 1

LKJ-901P

پمپ جتی پلاستیکی قابل حمل 900 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

43

3.6

تکفاز

1.2

1 * 1

LKJ-1101S

پمپ جتی استیل قابل حمل 1100 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

48

4.8

تکفاز

1.5

1 * 1

 

پمپ بشقابی لیو سری  AC، ACM

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

ACm37

بشقابی نیم اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

23

5.4

تکفاز

0.1

1 * 1

ACm75

بشقابی یک اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

36

6

تکفاز

1

1 * 1

XGM-1A

بشقابی پروانه نیمه باز یک اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

17.5

14.7

تکفاز

1

1,1/2×1,1/2

ACm110

بشقابی 1.5 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

40

7.2

تکفاز

1.5

1,1/4×1

XCm25/160A

بشقابی 2 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

38

15

تکفاز

2

1,1/2×1

ACm150

بشقابی 2 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

48

8.4

تکفاز

2

1,1/4×1

ACm75B2

بشقابی یک اسب 2 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

14

30

تکفاز

1

2×2

ACm110B2

بشقابی 1.5 اسب 2 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

19.5

30

تکفاز

1.5

2×2

ACm150B2

بشقابی 2 اسب 2 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

22

30

تکفاز

2

2×2

AC150B2

بشقابی 2 اسب 2 اینچ- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

22

30

تکفاز

2

2×2

ACm220CH2

بشقابی 3 اسب 2 اینچ ارتفاع بالا

لطفا تماس حاصل فرمایید

31

27

تکفاز

3

2×2

AC220CH

بشقابی 3 اسب 2 اینچ ارتفاع بالا- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

31

27

تکفاز

3

2×2

 

پمپ بشقابی  لیو سریAC ، ACM

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

ACm150B3

بشقابی 2 اسب 3 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

14.5

60

تکفاز

2

3×3

ACm220B3

بشقابی 3 اسب 3 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

17.5

66

تکفاز

3

3×3

AC220B3

بشقابی 3 اسب 3 اینچ - سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

17.5

66

سه فاز

3

3×3

ACm300B3

بشقابی 4 اسب 3 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

20

71

تکفاز

4

3×3

AC300B3

بشقابی 4 اسب 3 اینچ - سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

20

71

سه فاز

4

3×3

ACm220B4

بشقابی 3 اسب 4 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

17.5

66

تکفاز

3

4×4

AC220B4

بشقابی 3 اسب 4 اینچ- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

17.5

66

سه فاز

3

4×4

ACm300B4

بشقابی 4 اسب 4 اینچ

لطفا تماس حاصل فرمایید

21

71

تکفاز

4

4×4

AC300B4

بشقابی 4 اسب 4 اینچ- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

21

71

سه فاز

4

4×4

AC400BF4

بشقابی 5.5 اسب 4 اینچ فلنج دار- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

16.5

96

سه فاز

5.5

4×4

 

پمپ دو پروانه لیو سری 2AC , 2ACM پروانه برنجی

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

2ACm75

دو پروانه سانتریفیوژ یک اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

45

4.5

تکفاز

1

1,1.4×1

2ACm110

دو پروانه سانتریفیوژ 1.5 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

47

8.4

تکفاز

1.5

1,1.2×1

2ACm150H

دو پروانه سانتریفیوژ 2 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

63.5

7.2

تکفاز

2

1,1.2×1

2AC150H

دو پروانه سانتریفیوژ 2 اسب- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

63.5

7.2

سه فاز

2

1,1.2×1

2XCm25/160A

دو پروانه سانتریفیوژ 3 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

68

12

تکفاز

3

1,1.2×1

2AC220

دو پروانه سانتریفیوژ 3 اسب- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

65

11

تکفاز

3

1,1.2×1

2ACm300H

دو پروانه سانتریفیوژ 4 اسب

لطفا تماس حاصل فرمایید

65

15.5

سه فاز

4

1,1.2×1,1.4

2AC300H

دو پروانه سانتریفیوژ 4 اسب- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

70

15.5

تکفاز

4

1,1.2×1,1.4

2AC400H

دو پروانه سانتریفیوژ 5.5 اسب- سه فاز

لطفا تماس حاصل فرمایید

82

15.5

سه فاز

5.5

1,1.2×1,1.4

 

پمپ خودمکش لیو سری XHSm پروانه نیمه باز

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

XHSm1500

سانتریفیوژ 1.5 اسب خودمکش

لطفا تماس حاصل فرمایید

15

16.2

تکفاز

1.5

2×2

XHSm2000

سانتریفیوژ 2 اسب خودمکش

لطفا تماس حاصل فرمایید

20.5

19.8

تکفاز

2

2×2

 

پمپ کفکش فلوتر دار لیو سری QDX

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

دهانه خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(اسب بخار)

)اینچ)

QDX 1.5-12-0.25A

کفکش یک اینچ 12 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

12

7

تکفاز

0.25

1

QDX 1.5-15-0.37A

کفکش یک اینچ 16 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

16

7.5

تکفاز

0.37

1

QDX 3-18-0.55A

کفکش یک اینچ 19.2 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

19.2

12

تکفاز

0.55

1

QDX 1.5-32-0.75A

کفکش یک اینچ 32 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

32.5

10.2

تکفاز

0.75

1

QDX 6-18-0.75A

کفکش 11/2 اینچ 19.5 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

19.5

16.5

تکفاز

0.75

1,1.2

QDX 10-10-0.55A

کفکش 11/2 اینچ 15.3 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

15.3

16.5

تکفاز

0.55

1,1.2

QDX 10-18-1.1A

کفکش 2 اینچ 25.8 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

25.8

16.5

تکفاز

1.1

2

QDX 15-10-0.75A

کفکش 2 اینچ 11 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

11

28

تکفاز

0.75

2

QDX 15-14-1.1A

کفکش 2.5 اینچ 15 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

15

30

تکفاز

1.1

2,1.2

QDX 40-5.5-1.1A

کفکش 3 اینچ 7 متری

لطفا تماس حاصل فرمایید

7

42

تکفاز

1.1

3

 

پمپ آب نما لیو  سریXKF

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(وات)

(اینچ)

XKF-55P

پمپ آبنما 55 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

2.3

2300

تکفاز

55

3.4

XKF-75P

پمپ آبنما 75 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

2.7

2650

تکفاز

75

3.4

XKF-95P

پمپ آبنما 95 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

3

3500

تکفاز

95

3.4

XKF-110P

پمپ آبنما 110 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

3.7

3750

تکفاز

110

3.4

 

پمپ استخری لیو سری XKP

مدل

شرح

قیمت

حداکثرهد

حداکثردبی

توان

ورودی و خروجی

(ریال)

(متر)

(متر مکعب بر ساعت)

(فاز)

(وات)

(اینچ)

XKP 350-2

پمپ استخری 350 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

8.4

8

تکفاز

350

1,1.2 * 1,1.2

XKP 804

پمپ استخری 800 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

10.8

18

تکفاز

800

2 * 2

XKP 1104

پمپ استخری 1100 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

14.8

22.5

تکفاز

1100

2 * 2

XKP 1604

پمپ استخری 1600 وات

لطفا تماس حاصل فرمایید

16.8

27

تکفاز

1600

2 * 2

XKP 2204

پمپ استخری 2200 وات

 لطفا تماس حاصل فرمایید

17.8

30

تکفاز

2200

2 * 2

 

لیست قیمت پمپ سر کوله LEO سریLRP

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

اینچ

اسب بخار

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

1/2 * 1/2

85/60/40

تکفاز

40/32/23

4.5/3.5/2.5

6,420,000

پمپ سیر کولاتور 1/2 اینچ13 سانتی متری

LRP 15-50/130

1/2 * 1/2

96/69/45

تکفاز

40/32/23

5.5/4.5/2.8

6,420,000

پمپ سیر کولاتور 1/2 اینچ13 سانتی متری

LRP 15-60/130

1 * 1

74/54/34

تکفاز

55/42/30

4.0/3.3/2.3

7,560,000

پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 18 سانتی متری

LRP 25-40/180

1 * 1

96/69/45

تکفاز

58/43/28

5.5/4.5/2.8

7,520,000

پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 13 سانتی متری

LRP 25-60/130

1 * 1

96/69/45

تکفاز

66/47/32

5.5/4.5/2.8

7,560,000

پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 18 سانتی متری

LRP 25-60/180

1 * 1

200/190/160

تکفاز

120/100/60

7.3/6.7/5.4

12,720,000

پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 18 سانتی متری

LRP 25-80/180

1 * 1

270/245/160

تکفاز

67/38/22.5

11.5/10/6.3

13,520,000

پمپ سیر کولاتور 1 اینچ 18 سانتی متری

LRP 25-120/180

1,1/4 * 1,1/4

96/69/45

تکفاز

66/47/32

5.5/4.5/2.8

8,720,000

پمپ سیرکولاتور 1,1/4 اینچ18 سانتی متری

LRP 32-60/180

1,1/4 * 1,1/4

270/245/160

تکفاز

167/100/60

7.3/6.7/5.4

11,920,000

پمپ سیرکولاتور 1,1/4 اینچ18 سانتی متری

LRP 32-80/180

1,1/4 * 1,1/4

270/245/160

تکفاز

170/113/65

7.3/6.7/5.4

15,200,000

پمپ سیرکولاتور 1,1/4 اینچ20سانتی متری فلنجی

LRP 36-80F/200

1,1/4 * 1,1/4

270/245/160

تکفاز

170/113/65

7.3/6.7/5.4

16,720,000

پمپ سیرکولاتور 1,1/4 اینچ20 سانتی متری فلنجی

LRP 40-80F/250

 

لیست قیمت پمپ های لیو LEO - خانگی
لیست قیمت پمپ های لیو LEO - خانگی

صفحه از

 
تماس با ما

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

                                                   02177110763  
                                                   02177112783
                                                   02133531556
                                                   02136617861                  
نمابر:                                      02189788667