آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


نقشه ابعاد پمپ 3LM 160 الی 3LM 80 ابارا EBARA ایتالیا(قدرت11 ، 15 ، 18.5کیلووات)


نقشه ابعاد پمپ 3LM 160 الی 3LM 80 ابارا EBARA ایتالیا(قدرت11 ، 15 ، 18.5کیلووات)

کد: 2019561 تاریخ : ( 1395-09-12 )
قیمت :


نقشه ابعاد پمپ 3LM 160 الی 3LM 80 ابارا EBARA ایتالیا( قدرت11کیلووات)     

نقشه ابعاد پمپ 3LM 160 الی 3LM 80 ابارا EBARA ایتالیا( قدرت11کیلووات)

نقشه ابعاد پمپ 3LM80 الی 3LM160 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت15 ، 18.5 کیلووات )

 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد