آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


نقشه ابعاد پمپ 3LM65-3LM50-3LM40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1/1کیلووات تا11کیلووات)


نقشه ابعاد پمپ 3LM65-3LM50-3LM40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1/1کیلووات تا11کیلووات)

کد: 2019556 تاریخ : ( 1395-09-03 )
قیمت :


نقشه ابعاد پمپ 3LP65-3LP50-3LS40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1 /1کیلووات تا11کیلووات)

نقشه ابعاد پمپ 3LP65-3LP50-3LS40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1 /1کیلووات تا11کیلووات)

جدول ابعاد و وزن پمپ 3LM65-3LM50-3LM40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1/1کیلووات تا11کیلووات)

جدول ابعاد و وزن پمپ 3LM65-3LM50-3LM40-3LM32 ابارا EBARA ایتالیا(از قدرت 1/1کیلووات تا11کیلووات)

 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد