آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(دوپل و چهار پل)


مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(دوپل و چهار پل)

کد: 2019548 تاریخ : ( 1395-09-03 )
قیمت :


 مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(دوپل - 2900 دوردردقیقه)

 مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(دوپل- 2900 دوردردقیقه)

 

مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(چهار پل -1450 دوردردقیقه)

 

مشخصات کدپمپ 3L ابارا EBARA ایتالیا(چهار پل-1450 دوردردقیقه)

 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد