آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا


ابعادپمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

کد: 2019504 تاریخ : ( 1395-08-03 )
قیمت :


ابعادپمپ و فلنچ لجن کش 100DL ابارا EBARA ایتالیا

ابعادپمپ و فلنچ پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

ابعاد و وزن پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

ابعاد و وزن پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARAایتالیا

ابعاد فلنچ پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARA ایتالیا(استاندارد EN 1092 - 2)

ابعاد فلنچ پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARA ایتالیا(استاندارد EN 1092 - 2)

 

 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد