آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


منحنی عملکرد پمپ آب 150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522ابارا EBARA ایتالیا


منحنی عملکرد پمپ آب 150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522ابارا EBARA ایتالیا

کد: 2019481 تاریخ : ( 1395-07-25 )
قیمت :


منحنی عملکرد پمپ آب 150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522ابارا EBARA ایتالیا 

منحنی عملکرد پمپ آب 150DL55.5و150DL57.5و150DL515 و150DL511و150DL518.5و150DL522ابارا EBARA ایتالیا

 

نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد