آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
2018498
250DL-300DL

ابعادپمپ آب 250DL-300DLابارا EBARAایتالیا

2018489
65DL51.5

منحنی عملکرد پمپ آب 65DL51.5 ابارا EBARA ایتالیا

2018488
300DL530 -300DL537-300DL545

منحنی عملکرد پمپ آب 300DL530 -300DL537-300DL545ابارا EBARA ایتالیا

2018487
300DL511 - 300DL515 - 300DL518.5 - 300DL522

منحنی عملکرد پمپ آب300DL511 - 300DL515 - 300DL518.5 - 300DL522ابارا EBARA ایتالیا

2018470
100DL

جدول عملکرد پمپ لجن کش 100DL ابارا EBARA ایتالیا

2018433
BEST ONE

جدول مشخصات فنی پمپ ابارا EBARA سری BEST ONE

2018432
BEST ON

مشخصات کد پمپ کفکش ابارا EBARA سری BEST ON

2018430
جنس 2CDX و 2CDXL

جدول جنس قطعات پمپ ابارا EBARA سری 2CDX و 2CDXL

2018429

ابعاد پمپ استیل ابارا EBARA ایتالیا سری 2CDX و 2CDXL

2018428
2CDX و 2CDXL سری 200

منحنی عملکرد پمپ ابارا 2CDX و 2CDXL سری 200

2018427
2CDX و 2CDXL سری 120

منحنی عملکرد پمپ ابارا 2CDX و 2CDXL سری 120

2018426
2CDX و 2CDXL سری 70

منحنی عملکرد پمپ ابارا 2CDX و 2CDXL سری 70

2018424
اتانرم پمپیران

منحنی همپوشانی پمپ پمپیران سری اتا 1450 دور

2018421
160 - 32

نقشه پمپ اتا پمپیران سری 160 - 32

2018420
32-160
2018419
32-160
2018418
160 – 32

جدول فنی پمپ اتا پمپیران 200 – 32 با الکتروموتور 2900 دور

2018417
160 – 32

جدول فنی پمپ اتا پمپیران 160 – 32 با الکتروموتور 1450 دور

صفحه 1 از 1