آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
201890
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

201889
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

201888
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

201887
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

201886
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

201885
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

201884
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

201878
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

201877
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

201876
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

201875
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

201874
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

201873
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

201872
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

201871
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

201870
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

201869
TMB TMBZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TMB TMBZ

201868
TM TMZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TM TMZ

201867
NCBK6P NCBKZ6P

الکتروپمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 6P-NCBKZ 6P

201866
NCBK4P NCBKZ4P

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 4P-NCBKZ 4P

صفحه 1 از 3