آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
201990
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

201989
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

201988
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

201987
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

201986
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

201985
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

201984
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

201978
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

201977
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

201976
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

201975
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

201974
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

201973
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

201972
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

201971
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

201970
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

201969
TMB TMBZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TMB TMBZ

201968
TM TMZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TM TMZ

201967
NCBK6P NCBKZ6P

الکتروپمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 6P-NCBKZ 6P

201966
NCBK4P NCBKZ4P

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 4P-NCBKZ 4P

صفحه 1 از 3