آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


#
مدل
عنوان
تصویر
سفارش
201790
S-302

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-302

201789
S-350

الکتروپمپ شناور دو پل سایر SAER سری S-350

201788
S-350

الکتروپمپ شناور چهار پل سایر SAER سری S-350

201787
S-253

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-253

201786
S-252

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-252

201785
S-181

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-181

201784
S-151/S-152

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری S-151/S-152

201778
CL 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CL 95

201777
CL 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 95

201776
CLE 95

موتور شناور تکفاز سایر SAER سری CLE 95

201775
CLE 95

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CLE 95

201774
CL 140

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری CL 140

201773
MS 152

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 152

201772
MS 201

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201

201771
MS 201-4P

موتور شناور سه فاز سایر SAER سری MS 201-4P (چهار پل)

201770
NS-96

الکتروپمپ شناور سایر SAER سری NS-96

201769
TMB TMBZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TMB TMBZ

201768
TM TMZ

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری TM TMZ

201767
NCBK6P NCBKZ6P

الکتروپمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 6P-NCBKZ 6P

201766
NCBK4P NCBKZ4P

پمپ سانتریفیوژی فشار قوی سایر SAER سری NCBK 4P-NCBKZ 4P

صفحه 1 از 3