آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت نردبان استخری تمام استیل FLEXINOX

قیمت (ریال)

ضخامت میله

(mm)

قطر میله

(mm)

ابعاد

تعداد پله

مدل

F

e

d

c

b

a

6500000

1.2"

43

500

200

946

250

610

664

2

Standard 2

7150000

946

3

Standard 3

780000

1196

4

Standard 4

8450000

1446

5

Standard 5

 

قیمت (ریال)

ضخامت میله

(mm)

قطر میله

(mm)

ابعاد

تعداد پله

مدل

g

F

e

d

c

b

a

670000

1.2"

43

357

500

200

969

250

610

561

2

Club 2

7350000

946

3

Club 3

8000000

1196

4

Club 4

8650000

1446

5

Club 5

 

 

 

قیمت (ریال)

ضخامت میله

(mm)

قطر میله

(mm)

ابعاد

تعداد پله

مدل

F

e

d

c

b

a

11400000

1.2"

43

500

500

225

250

773

440

3

Tow Pices 3

12540000

4

Tow Pices 4

 

 

لیست قیمت نردبان استخری تمام استیل FLEXINOX

صفحه از