آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت دوزینگ پمپ آلدوز ALLDOS آلمان مدل DMX226

DMX 226

مدل

قیمت

DMX 226-132L

115/560/000

 DMX226-160M

102/870/000

 DMX226-190L

115/720/000

 DMX226-230M

105/080/000

 DMX226-280L

117/940/000

 DMX226-321L

119/380/000

 DMX226-460L

119/940/000

 DMX226-525L

136/120/000

لیست قیمت دوزینگ پمپ آلدوز ALLDOS آلمان مدل DMX226

صفحه از