آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت دوزینگ پمپ آنتک ANTECH ترکیه

تاریخ بروز رسانی 1398/02/15

لیست قیمت دوزینگ پمپ آنتک ANTECH ترکیه - ویرایش جدید قیمت - اردیبهشت ماه 98

قیمت - ریال

EXPLANATION

MODEL

17.000.000

ANALOG        SING PUMP

LARA-A  2L/10B

17.000.000

ANALOG        SING PUMP

LARA-A  5L/7B

25.000.000

ANALOG        SING PUMP

LARA-A   2L/20B

23.000.000

ANALOG        SING PUMP

LARA-A    10L/5B

23.000.000

LEVEL CONTROLLED & 1/10 ADJUSTABLE ANAL

LARA-APS 2L/10B

23.000.000

LEVEL CONTROLLED & 1/10 ADJUSTABLE ANAL

LARA-APS 5L/7B

29.000.000

LEVEL CONTROLLED & 1/10 ADJUSTABLE ANAL

LARA-APS 2L/20B

27.000.000

LEVEL CONTROLLED & 1/10 ADJUSTABLE ANAL

LARA-APS 10L/5B

32.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED

LARA-DS 2L/10B

32.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED

LARA-DS 5L/7B

39.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED

LARA-DS  2L/20B

36.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED

LARA-DS  10L/5B

45.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED & VOLUMETRIC

LARA-DMS 2L/10B

45.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED & VOLUMETRIC

LARA-DMS 5L/7B

48.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED & VOLUMETRIC

LARA-DMS 2L/20B

47.000.000

DIGITAL LIQUID & LEVEL CONTROLLED & VOLUMETRIC

LARA-DMS 10L/5B

45.000.000

ANALOG    SING PUMP

LARA-A 5L/7B (PVDF)

محاسباتی

ORP ELECTRODE 6mt + ELECTRODE FIXED RECORD

LARA PR-R03

محاسباتی

PH ELCETRODE 6mt + SUBMERSION TYPE PROBE HOLDER

LARA PR- P01

15,000,000

ANALOG

NANO – A 5L/5B

15,000,000

ANALOG

NANO-A 2L/10B

15,000,000

ANALOG

NANO-A 0.5L/5B

90,000,000

 

EMD-M

55,000,000

 

EMD-P

16.000.000

ANALOG PERISTALTIC

PER-A 6L/0.5B

16.000.000

ANALOG PERISTALTIC

PER-A 12L/0.5B

16.000.000

ANALOG PERISTALTIC

PER-A 2L/3B

 
لیست قیمت دوزینگ پمپ آنتک ANTECH ترکیه

صفحه از