آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت کف‌کش‌های توان

تاریخ بروز رسانی 96/3/3

لیست قیمت کف‌کش‌های توان

ردیف

شرح

تیپ

قیمت به ریال

۱

 

 

 

 

 

 

TMR4

۱۴ متری تکفاز پروانه نیمه باز ‌آلومینیومی

1.1/4"

TMR 14.4

۷۲۰۰۰۰۰

۲

۱۴ متری تکفاز پروانه نیمه باز فلوتردار آلومینیومی

1.1/4"

TMR 14.4 F

۷۸۵۰۰۰۰

۳

۱۸ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 18.4

۷۲۰۰۰۰۰

۴

۱۸ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 18.4F

۷۸۵۰۰۰۰

۵

۳۴ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 34.4

۷۸۰۰۰۰۰

۶

۳۴ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 34.4F

۸۴۵۰۰۰۰

۷

۵۰ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 50.4

۸۶۰۰۰۰۰

۸

۵۰ متری فلوتردار پروانه استیل

1.1/4"

TMR 50.4F

۹۲۵۰۰۰۰

۹

۶۵ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 65.4

۱۰۴۵۰۰۰۰

۱۰

۶۵ متری سه فاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 65.4.3PH

۱۰۴۵۰۰۰۰

۱۱

۸۰ متری تکفاز پروانه استیل

1.1/4"

TMR 80.4

۱۱۵۰۰۰۰۰

۱۲

 

 

 

TMR6

۱۶ متری تکفاز

2"

TMR 16.6

۷۸۵۰۰۰۰

۱۳

۱۶ متری فلوتردار

2"

TMR 16.6F

۸۵۰۰۰۰۰

۱۴

۳۰ متری تکفاز

2"

TMR 30.6

۹۱۸۰۰۰۰

۱۵

۳۰ متری فلوتردار

2"

TMR 30.6F

۹۸۳۰۰۰۰

۱۶

۴۰ متری تکفاز

2"

TMR 40.6

۱۰۷۶۰۰۰۰

۱۷

۴۰ متری فلوتردار

2"

TMR 40.6.PH

۱۰۷۶۰۰۰۰

۱۸

TPS

الکتروپمپ نیم اسب

1"

TPS 32/3

۱۷۵۰۰۰۰

۱۹

الکتروپمپ یک اسب

1"

TPS 35/3

۳۱۰۰۰۰۰

۲۰

HTP

لجن

‌کش لوله ۵

تکفاز ۱۱ متری چدنی پروانه حلزونی

1.5"

HTP 28M

۹۷۷۰۰۰۰

تکفاز ۱۱ متری چدنی پروانه حلزونی فلوتردار

1.5"

HTP 28MF

۱۰۴۲۰۰۰۰

تکفاز ۸ متری چدنی پروانه گردابی

1.5"

HTP 28V

۹۷۷۰۰۰۰

تکفاز ۸ متری چدنی پروانه گردابی فلوتردار

1.5"

HTP 287F

۱۰۴۲۰۰۰۰

۲۱

TPA

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

۱۱۱۵۰۰۰۰

۲۲

۱۵ متری سه فاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

۱۱۱۵۰۰۰۰

۲۳

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه چدنی گردابی

2"

TPA 15/6

۱۱۱۵۰۰۰۰

۲۴

۱۵ متری سه فاز دو جداره پروانه تک کانال

2"

TPA 15/6

۱۱۱۵۰۰۰۰

۲۵

TMK

۱۵ متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 15/7

تولید با درخواست مشتری

۲۶

۱۸ متری تکفاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 18/7

تولید با درخواست مشتری

۲۷

۲۲ متری سه فاز چدنی روکش استیل با پروانه نیمه باز خروجی از بالا

2/5"

TMK 22/7

۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۸

TPH

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 5/6 V (220v)

تولید با درخواست مشتری

۲۹

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 8/6 V (220v)

تولید با درخواست مشتری

۳۰

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 8/6 V (380v)

تولید با درخواست مشتری

۳۱

پمپ سانتریفیوژ جهت سیرکولاسیون

2"

TPH 10/6 V (380v)

تولید با درخواست مشتری

۳۲

TPD

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 12/6

۹۲۲۰۰۰۰

۳۳

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

2"

TPD 12/6F

۹۸۷۰۰۰۰

۳۴

۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 20/6

۱۰۱۵۰۰۰۰

۳۵

۲۰ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

2"

TPD 20/6F

۱۰۸۰۰۰۰۰

۳۶

۲۰ متری  سه  فاز پروانه نیمه باز چدنی

2"

TPD 20/6/3PH

۱۰۱۵۰۰۰۰

۳۷

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD 12/8

۱۰۷۰۰۰۰۰

۳۸

TPD

۱۲ متری تکفاز پروانه نیمه باز چدنی فلوتردار

3"

TPD 12/8F

۱۱۳۵۰۰۰۰

۳۹

۲۰ متری  تک  فاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD  20/8

۱۱۶۰۰۰۰۰

۴۰

۲۰ متری سه فاز پروانه نیمه باز چدنی

3"

TPD  20/8/3PH

۱۱۶۰۰۰۰۰

۴۱

TPB

۱۵ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

2"

TPB 15/6

۹۹۰۰۰۰۰

۴۲

۱۵ متری  سه فاز پروانه چدنی تک کانال

2"

TPB 15/6/3PH

۹۹۰۰۰۰۰

۴۳

۲۰ متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

2"

TPB 20/6

۱۰۹۰۰۰۰۰

۴۴

۲۰ متری  سه فاز پروانه چدنی چند کانال

2"

TPB 20/6/3PH

۱۰۹۰۰۰۰۰

۴۵

۱۴ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

3"

TPB 14/8

۱۱۵۵۰۰۰۰

۴۶

۱۴ متری  سه فاز پروانه چدنی تک کانال

3"

TPB 14/8/3PH

۱۱۵۵۰۰۰۰

۴۷

۲۰ متری تکفاز پروانه چدنی چند کانال

3"

TPB 20/8

۱۲۱۰۰۰۰۰

۴۸

۲۰ متری سه فاز پروانه چدنی چند کانال

3"

TPB 20/8/3PH

۱۲۱۰۰۰۰۰

۴۹

TPC

۱۰ متری تکفاز پروانه چدنی گردابی

1.5"

TPC 10/5

۹۷۷۰۰۰۰

۵۰

۱۰ متری تکفاز پروانه چدنی گردابی فلوتردار

1.5"

TPC 10/5 F

۱۰۴۲۰۰۰۰

۵۱

۱۰ متری سه فاز پروانه چدنی گردابی

1.5"

TPC 10/5/3 PH

۹۷۷۰۰۰۰

۵۲

۱۳ متری تکفاز پروانه چدنی تک کانال

1.5"

TPC 13/5

۹۷۷۰۰۰۰

۵۳

۱۳ متری تک فاز پروانه چدنی تک کانال فلوتردار

1.5"

TPC 13/5 F

۱۰۴۲۰۰۰۰

۵۴

۱۳ متری سه فاز پروانه چدنی تک کانال

1.5"

TPC 13/5/3 PH

۹۷۷۰۰۰۰

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

شرح

تیپ

قیمت به ریال

۵۵

 

 

 

 

 

TPT4

۱۸ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 18.4

۷۵۹۰۰۰۰

۵۶

۱۸ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 18.4 F

۸۲۴۰۰۰۰

۵۷

۳۴ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 34.4

۸۳۸۰۰۰۰

۵۸

۳۴ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 34.4 F

۹۰۳۰۰۰۰

۵۹

۵۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 50.4

۸۹۷۰۰۰۰

۶۰

۵۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

1.1/4"

TPT 50.4 F

۹۶۲۰۰۰۰

۶۱

۵۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 50/4/3PH

۸۹۷۰۰۰۰

۶۲

۶۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 65/4

۱۱۱۶۰۰۰۰

۶۳

۶۵ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 65/4/3PH

۱۱۱۶۰۰۰۰

۶۴

۸۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 80/4

۱۲۰۵۰۰۰۰

۶۵

۸۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 80/4/3PH

۱۲۰۵۰۰۰۰

۶۶

۱۰۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 100/4

۱۳۲۰۰۰۰۰

۶۷

۱۰۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

1.1/4"

TPT 100/4/3PH

۱۳۲۰۰۰۰۰

۶۸

TPT6

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 15/6

۸۲۵۰۰۰۰

۶۹

۱۵ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 15/6F

۸۹۰۰۰۰۰

۷۰

۲۷ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 27/6

۹۶۸۰۰۰۰

۷۱

۲۷ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 27/6F

۱۰۳۳۰۰۰۰

۷۲

۴۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 40/6

۱۱۲۲۰۰۰۰

۷۳

۴۰ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل فلوتردار

2"

TPT 40/6F

۱۱۸۷۰۰۰۰

۷۴

۴۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 40/6/3PH

۱۱۲۲۰۰۰۰

۷۵

۵۱ متری تکفاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 51/6

۱۱۷۷۰۰۰۰

۷۶

۵۱ متری  سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 51/6/3PH

۱۱۷۷۰۰۰۰

۷۷

TPT6

۶۲ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 62/6

۱۲۱۰۰۰۰۰

۷۸

۶۲ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 62/6/3PH

۱۲۱۰۰۰۰۰

۷۹

۷۰ متری تک فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 70/6

۱۳۰۰۰۰۰۰

۸۰

۷۰ متری سه فاز دو جداره پروانه استیل

2"

TPT 70/6/3PH

۱۳۰۰۰۰۰۰

 
لیست قیمت کف‌کش‌های توان

صفحه از