آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت موتورهای شناور (سابمرسیبل) سایر SAER ایتالیا

 

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت اسب

ارتفاع متر

آبدهی M3/h

مکش اینچ

رانش
اینچ

قیمت فروش ریال

CL95-1.5

موتور شناور 4 اینچ استیل سه فاز، تکفاز

5/1

-

-

-

-

7190000

CL95-2

موتور شناور 4 اینچ استیل سه فاز، تکفاز

2

-

-

-

-

8300000

CL95-3

موتور شناور 4 اینچ استیل سه فاز

3

-

-

-

-

10170000

CL95-3

موتور شناور 4 اینچ استیل تکفاز

3

-

-

-

-

10170000

CL95-4

موتور شناور 4 اینچ استیل روغنی سه فاز

4

-

-

-

-

10980000

CL95-5.5

موتور شناور 4 اینچ استیل روغنی سه فاز

5/5

-

-

-

-

13590000

CL95-7.5

موتور شناور 4 اینچ استیل روغنی سه فاز

5/7

-

-

-

-

15680000

CL95-10

موتور شناور 4 اینچ استیل روغنی سه فاز

10

-

-

-

-

20910000

CL140-7.5

موتور شناور 6 اینچ استیل روغنی سه فاز

5/7

-

-

-

-

26510000

CL140-10

موتور شناور 6 اینچ استیل روغنی سه فاز

10

-

-

-

-

26110000

CL140-15

موتور شناور 6 اینچ استیل روغنی سه فاز

15

-

-

-

-

31350000

CL140-20

موتور شناور 6 اینچ استیل روغنی سه فاز

o2

-

-

-

-

36570000

MS152-7.5

موتور شناور 6 اینچ

5/7

-

-

-

-

31350000

MS152-10

موتور شناور 6 اینچ

10

-

-

-

-

35270000

MS152-15

موتور شناور 6 اینچ

15

-

-

-

-

37890000

MS152-20

موتور شناور 6 اینچ

20

-

-

-

-

43110000

MS152-25

موتور شناور 6 اینچ

25

-

-

-

-

47010000

MS152-30

موتور شناور 6 اینچ

30

-

-

-

-

53560000

MS152-40

موتور شناور 6 اینچ

40

-

-

-

-

60090000

MS152-50

موتور شناور 6 اینچ

50

-

-

-

-

70530000

MS201-50

موتور شناور 8 اینچ

60

-

-

-

-

94030000

MS201-60

موتور شناور 8 اینچ

60

-

-

-

-

107080000

MS201-75

موتور شناور 8 اینچ

75

-

-

-

-

126680000

MS201-100

موتور شناور 8 اینچ

100

-

-

-

-

152790000

MS201-125

موتور شناور 8 اینچ

125

-

-

-

-

156700000

MS201-150

موتور شناور 8 اینچ

150

-

-

-

-

214160000

MS251-180

موتور شناور 10 اینچ

180

-

-

-

-

288340000

MS251-200

موتور شناور 10 اینچ

200

-

-

-

-

313410000

لیست قیمت موتورهای شناور (سابمرسیبل) سایر SAER ایتالیا

صفحه از