آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

 
 

 

 

 

**با توجه به نوسانات دلار لطفا جهت اطلاعات دقیق با ما تماس حاصل فرمائید**

** شماره های تماس: 77110763- 77112783 - 36617861 - 33531556 **

 

تاریخ به روز رسانی  1398/07/01

 

لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

تیپ اینورتر

نوع اینورتر

قدرت

ولتاژ ورودی

قیمت (ریال)

HP

KW

IE5-1

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

8.000.000

IE5-1

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

9.000.000

IE5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

9.500.000

IE5-1C

اینورتر 0.1 کیلووات - ورودی تک فاز

0.12

0.1

220

9.000.000

IE5-1C

اینورتر 0.2 کیلووات - ورودی تک فاز

0.33

0.2

220

9.500.000

IE5-1C

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

11.000.000

IC5-1

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

12.500.000

IC5-1

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

13.500.000

IC5-1

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

16.500.000

IC5-1

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

21.000.000

***

اینورتر های تک فاز IC5-IF (فیلتر دار)

***

***

***

***

C5-1F

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

12.500.000

C5-1F

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

14.000.000

C5-1F

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

16.000.000

C5-1F

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

21.500.000

IG5-A

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

18.000.000

IG5-A

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

20.500.000

IG5-A-4

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

26.500.000

IG5-A-4

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

28.500.000

IG5-A-4

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

40.000.000

IG5-A-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

501.000.000

IG5-A-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

62.000.000

IG5-A-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

67.000.000

IG5-A-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

78.000.000

IG5-A-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

105.000.000

IG5-A-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

116.000.000

IG5-A-2

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

16.000.000

IG5-A-2

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

17.500.000

IG5-A-2

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

21.000.000

IG5-A-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

25.000.000

IG5-A-2

اینورتر3.7 کیلووات - ورودی تک فاز

5

3.7

220

36.000.000

IG5-A-2

اینورتر18.5 کیلووات - ورودی تک فاز

25

18.5

220

106.000.000

IG5-A-2

اینورتر22 کیلووات - ورودی تک فاز

30

22

220

116.600.000

IS5

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

30.000.000

IS5

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

80.000.000

IS5

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

108.000.000

IS5

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

تماس حاصل فرمایید

IS5

اینورتر 11 کیلووات - ورودی تک فاز

15

11

220

تماس حاصل فرمایید

IS7-4

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

38.000.000

IS7-4

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

41.000.000

IS7-4

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

48.000.000

IS7-4

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

53.000.000

IS7-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

60.000.000

IS7-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

74.000.000

IS7-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

98.000.000

IS7-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

114.000.000

IS7-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

136.000.000

IS7-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

158.000.000

IS7-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

200.000.000

IS7-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

255.000.000

IS7-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

292.000.000

IS7-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

365.000.000

IS7-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

416.000.000

IS7-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

514.000.000

IS7-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

643.000.000

IS7-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

734.000.000

IS7-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

800.000.000

IS7

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

120

90

380

تماس حاصل فرمایید

IS7-2NOFD

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

52.000.000

IS7-2

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

45.000.000

IS7-2

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی تک فاز

7.5

5.5

220

58.000.000

IS7-2

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

71.000.000

IS7-2

اینورتر 11 کیلووات - ورودی تک فاز

15

11

220

100.000.000

IP5-A-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

55.000.000

IP5-A-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

69.000.000

IP5-A-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

85.000.000

IP5-A-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

103.000.000

IP5-A-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

120.000.000

IP5-A-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

141.000.000

IP5-A-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

173.000.000

IP5-A-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

217.000.000

IP5-A-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

252.000.000

IP5-A-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

303.000.000

IP5-A-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

355.000.000

IP5-A-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

447.000.000

IP5-A-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

479.000.000

IP5-A-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

566.000.000

IP5-A-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

669.000.000

IP5-A-4

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

834.000.000

IP5-A-4

اینورتر 280 کیلووات - ورودی سه فاز

375

280

380

947.000.000

IP5-A-4

اینورتر 315 کیلووات - ورودی سه فاز

420

315

380

1.590.000.000

IP5-A-4

اینورتر 375 کیلووات - ورودی سه فاز

500

375

380

1.895.000.000

IP5-A-4

اینورتر 450 کیلووات - ورودی سه فاز

600

450

380

2.385.000.000

IP5A-2

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی تک فاز

7.5

5.5

220

55.000.000

IP5A-2

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی تک فاز

10

7.5

220

269.000.000

IP5A-2

اینورتر 15 کیلووات - ورودی تک فاز

20

15

220

103.000.000

IV5-4

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

63.000.000

IV5-4

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

80.000.000

IV5-4

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

107.000.000

IV5-4

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

128.000.000

IV5-4

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

140.000.000

IV5-4

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

170.000.000

IV5-4

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

195.000.000

IV5-4

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

245.000.000

IV5-4

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

277.000.000

IV5-4

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

337.000.000

IV5-4

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

428.000.000

IV5-4

اینورتر 90 کیلووات - ورودی سه فاز

125

90

380

663.000.000

IV5-4

اینورتر 110 کیلووات - ورودی سه فاز

150

110

380

800.000.000

IV5-4

اینورتر 132 کیلووات - ورودی سه فاز

180

132

380

907.000.000

IV5-4

اینورتر 160 کیلووات - ورودی سه فاز

220

160

380

1.025.000.000

IV5-4

اینورتر 220 کیلووات - ورودی سه فاز

300

220

380

1.295.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

50.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 3.7 کیلووات - ورودی سه فاز

5

3.7

380

56.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

62.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

79.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

105.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

127.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

141.000.000

IV5-4DB (MD)

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

171.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

93.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

120.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

152.000.000

IV5-4MRL

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

1942.000.000

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی تک فاز

0.5

0.37

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی تک فاز

1

0.75

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی تک فاز

2

1.5

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی تک فاز

3

2.2

220

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.37 کیلووات - ورودی سه فاز

0.5

0.37

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 0.75 کیلووات - ورودی سه فاز

1

0.75

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 1.5 کیلووات - ورودی سه فاز

2

1.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 2.2 کیلووات - ورودی سه فاز

3

2.2

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 4 کیلووات - ورودی سه فاز

5.5

4

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 5.5 کیلووات - ورودی سه فاز

7.5

5.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 7.5 کیلووات - ورودی سه فاز

10

7.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 11 کیلووات - ورودی سه فاز

15

11

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 15 کیلووات - ورودی سه فاز

20

15

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 18.5 کیلووات - ورودی سه فاز

25

18.5

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 22 کیلووات - ورودی سه فاز

30

22

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 30 کیلووات - ورودی سه فاز

40

30

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 37 کیلووات - ورودی سه فاز

50

37

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 45 کیلووات - ورودی سه فاز

60

45

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 55 کیلووات - ورودی سه فاز

75

55

380

تماس حاصل فرمایید

S100

اینورتر 75 کیلووات - ورودی سه فاز

100

75

380

تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

لیست قیمت اینورتر ال اس LS کره

صفحه از

 
تماس با ما

نشانی:

تهران - سعدی شمالی - کوچه امین زاده - پاساژ پردیس - طبقه دوم - پلاک 8

واحد فروش و مشاوره :
 
(10خط) 02133531556
                  02136617861
                  02177110763  
                  02177112783
 
نمابر:      02189788667