آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ و الکتروپمپ کفکش سایر SAER ایتالیا

 

مدل پمپ

نوع پمپ

قدرت اسب

ارتفاع متر

آبدهی M3/h

مکش اینچ

رانش
اینچ

قیمت فروش ریال

TOX-2

پمپ  کفکش استیل تکفاز

75/0

10

16

-

25/1

6750000

MINO33

پمپ کفکش پلی اتیلن

25/0

6

4

-

1

3150000

MBS-7

پمپ کفکش استیل تکفاز

1

60

2/4

-

25/1

14110000

MBS-A-4

پمپ کفکش استیل تکفاز

5/1

60

2/5

-

25/1

1540000

MBS-A-5

پمپ کفکش استیل تکفاز

8/1

70

2/8

-

25/1

15680000

MBS-A-6

پمپ کفکش استیل تکفاز

2

84

2/5

-

25/1

16470000

MBS-B-7

پمپ  کفکش استیل تکفاز

3

96

9

-

25/1

21410000

MBSX-4

پمپ کفکش استیل تکفاز

1

58

2/4

-

25/1

14110000

MBSX-5

پمپ کفکش استیل تکفاز

2/1

5/72

2/4

-

25/1

14630000

MBSX-6

پمپ کفکش استیل تکفاز

5/1

88

2/4

-

25/1

15620000

MBS-Y/6

پمپ کفکش استیل تکفاز

5/1

80

3/6

-

25/1

15620000

MBS-Y/7

پمپ کفکش استیل تکفاز

2

94

3/6

-

25/1

16720000

لیست قیمت پمپ و الکتروپمپ کفکش سایر SAER ایتالیا

صفحه از