آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترون ETATRON سری DLX با جنس هد P.P

تاریخ بروزرسانی:1396/01/20

 

تصویر دوزینگ پمپ ETATRON سری DLX

لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترون ETATRON سری DLX

قیمت

ریال

کورس

MM

توان

WATT

جنس هد

Max press

bar

Max flow

L/H

مدل

ردیف

6/600/000

0.8

37

PP

15

1

DLX MA/AD 0115

1

5/000/000

0.8

37

PP

5

2

DLX MA/AD 0205

2

6/000/000

0.8

37

PP

10

2

DLX MA/AD 0210

3

5/500/000

1/4

58

PP

5

1

DLXB MA/AD 0105

4

5/600/000

1/4

37

PP

7

5

DLX MA/AD 0507

5

5/600/000

1/4

58

PP

7

5

DLXB MA/AD 0507

6

7/500/000

1/4

58

PP

10

8

DLX MA/AD 0810

7

9/200/000

1/4

58

PP

4

15

DLXB MA/AD 1504

8

10/500/000

1/4

58

PP

3

20

DLX MA/AD 2003

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست قیمت دوزینگ پمپ اتاترون ETATRON سری DLX با جنس هد P.P

صفحه از