آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ LVR 15 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

لیست قیمت پمپ LVR 15 لیو

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

2

4

سه

23.5

58

32/000/000

عمودی 4 طبقه

LVR 15-4

2

5.5

سه

23.5

83

40/850/000

عمودی 6 طبقه

LVR 15-6

2

7.5

سه

23.5

112

44/890/000

عمودی 8 طبقه

LVR 15-8

2

11

سه

23.5

140

54/820/000

عمودی 10 طبقه

LVR 15-10

2

11

سه

23.5

168

59/320/000

عمودی 12 طبقه

LVR 15-12

2

15

سه

23.5

237

70/630/000

عمودی 17 طبقه

LVR15-17

لیست قیمت پمپ LVR 15 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

صفحه از