آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ LVR 10 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

لیست قیمت پمپ  LVR 10  لیو

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/2

1.5

سه

13

40

22/160/000

عمودی 4 طبقه

LVR 10-4

11/2

2.2

سه

13

61

23/870/000

عمودی 6 طبقه

LVR 10-6

11/2

3

سه

13

82

28/000/000

عمودی 8 طبقه

LVR 10-8

11/2

4

سه

13

102

29/930/000

عمودی 10 طبقه

LVR10-10

11/2

4

سه

13

122

31/220/000

عمودی 12 طبقه

LVR 10-12

11/2

5.5

سه

13

163

42/940/000

عمودی 16 طبقه

LVR 10-16

11/2

7.5

سه

13

206

47/250/000

عمودی 20 طبقه

LVR 10-20

11/2

7.5

سه

13

226

48/240/000

عمودی 22 طبقه

LVR 10-22

لیست قیمت پمپ LVR 10 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

صفحه از