آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ LVR 5 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

لیست قیمت پمپ LVR 5 لیو

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

2.2

سه

8.5

81

20/700/000

عمودی 12 طبقه

LVR 5-12

11/4

2.2

سه

8.5

95

22/030/000

عمودی 14 طبقه

LVR 5-14

11/4

2.2

سه

8.5

108

24/600/000

عمودی 16 طبقه

LVR 5-16

11/4

4

سه

8.5

150

28/890/000

عمودی 22 طبقه

LVR 5-22

11/4

4

سه

8.5

176

33/440/000

عمودی 26 طبقه

LVR 5-26

11/4

4

سه

8.5

198

35/340/000

عمودی 29 طبقه

LVR 5-29

لیست قیمت پمپ LVR 5 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

صفحه از