آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ LVR 4 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

لیست قیمت پمپ LVR 4 لیو

ورودی و خروجی

توان

حداکثر دبی

حداکثر هد

قیمت

شرح

مدل

 

اینچ

کیلو وات

فاز

متر مکعب ساعت

متر

ریال

11/4

1.5

سه

8

74

18/150/000

عمودی 8 طبقه

LVR 4-8

11/4

2.2

سه

8

96

20/000/000

عمودی 10 طبقه

LVR 4-10

11/4

2.2

سه

8

114

21/240/000

عمودی 12 طبقه

LVR 4-12

11/4

3

سه

8

152

25/840/000

عمودی 16 طبقه

LVR 4-16

11/4

4

سه

8

183

28/490/000

عمودی 19 طبقه

LVR 4-19

11/4

4

سه

8

211

32/080/000

عمودی 22 طبقه

LVR 4-22

لیست قیمت پمپ LVR 4 لیو (پمپ طبقاتی استیل 304)

صفحه از