آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت فن زیلابگ ZILABEGآلمان

لیست قیمت فن زیلابگ   ZILABEG آلمان

ردیف نام محصول ولتاژ V سرعت rpm توان w قیمت (ریال)
۱ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 40 1,050,000
۲ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 50 1,200,000
۳ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 85 1,400,000
۴ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 75 1,400,000
۵ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 140 1,700,000
۶ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 140 1,700,000
۷ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 180 1,950,000
۸ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 180 1,950,000
۹ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 250 2,350,000
۱۰ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 250 2,350,000
۱۱ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 420 2,900,000
۱۲ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 450 2,900,000
۱۳ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 800 4,900,000
۱۴ فن زیلابگ تکفاز ۱۴۰۰ 700 4,300,000
۱۵ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 780 4,300,000
۱۶ فن زیلابگ سه فاز ۱۴۰۰ 800 4,500,000
۱۷ فن زیلابگ سه فاز ۷۰۰و ۹۰۰ 900 9,500,000
۱۸ فن زیلابگ سه فاز ۷۷۰  ۹۰۰و 1,200 16,500,000
لیست قیمت فن زیلابگ ZILABEGآلمان

صفحه از