آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت چوک خروجی

لیست قیمت چوک خروجی-SANYU

 

قیمت

(ریال)

توان

(KW)

شماره فنی

Ac Output Reactor

Technical Num.

9.800.000

5/1

ZSOCL-0005-1.4mH

11.000.000

2/2

ZSOCL-0010-0.7mH

12.800.000

7/3

ZSOCL-0010-0.7mH

14.000.000

5/5

ZSOCL-0015-0.47mH

15.000.000

5/7

ZSOCL-0020-0.35mH

19.700.000

11

ZSOCL-0030-0.23mH

21.000.000

15

ZSOCL-0040-0.15mH

23.000.000

5/18

ZSOCL-0050-0.14mH

26.000.000

22

ZSOCL-0060-0.12mH

37.000.000

30

ZSOCL-0080-0.087mH

39.000.000

37

ZSOCL-0090-0.078mH

51.000.000

45

ZSOCL-0120-0.058mH

62.000.000

55

ZSOCL-0150-0.047mH

67.000.000

75

ZSOCL-0200-0.035mH

73.000.000

110/90

ZSOCL-0250-0.028mH

83.400.000

132

ZSOCL-0290-0.024mH

89.000.000

160

ZSOCL-0330-0.021mH

95.500.000

185

ZSOCL-0390-0.018mH

134.000.000

220

ZSOCL-0490-0.014mH

136.000.000

250

ZSOCL-0530-0.013mH

150.000.000

280

ZSOCL-0600-0.012mH

153.000.000

300

ZSOCL-0660-0.011mH

194.000.000

400/380

ZSOCL-0800-0.087mH

لیست قیمت چوک خروجی

صفحه از