آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت چوک ورودی

لیست قیمت چوک ورودی-SANYU

 

قیمت

(ریال)

توان

(KW)

شماره فنی

Ac Output Reactor

Technical Num.

8.500.000

5/1

ZSACL-0005-3.8mH

9.800.000

2/2

ZSACL-0007-2.5mH

11.800.000

7/3

ZSACL-0010-1.5mH

13.000.000

5/5

ZSACL-0015-1.0mH

14.200.000

7.5

ZSACL-0020-0.75mH

16.200.000

11

ZSACL-0030-0.60mH

18.100.000

15

ZSACL-0040-0.42mH

20.500.000

18.5

ZSACL-0050-0.35mH

22.700.000

22

ZSACL-0060-0.28mH

28.300.000

30

ZSACL-0080-0.19mH

20.500.000

18.5

ZSACL-0050-0.35mH

22.700.000

22

ZSACL-0060-0.28mH

28.300.000

30

ZSACL-0080-0.19mH

47.200.000

37

ZSACL-0090-0.18mH

47.200.000

45

ZSACL-0120-0.13mH

51.600.000

55

ZSACL-0150-0.11mH

 

 

لیست قیمت چوک ورودی

صفحه از