آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت مقاومت ترمز سرامیکی

لیست قیمت مقاومت ترمز سرامیکی-SANYU

قیمت

(ریال)

شماره فنی

Technical Num.

اهم

)W(

توان

(W)

980.000

RXHG80W/200R

200

80

980.000

RXHG80W/750R

750

80

1.650.000

RXHG300W/70R

70

300

1.650.000

RXHG300W/100R

100

300

1.650.000

RXHG300W/250R

250

300

1.650.000

RXHG300W/400R

400

300

1.800.000

RXHG400W/150R

150

400

2.100.000

RXHG600W/100R

100

600

2.300.000

RXHG750W/75R

75

750

2.700.000

RXHG300W/75R

75

1000

3.200.000

RXHG300W/75R

50

1200

3.400.000

RXHG300W/75R

32

1500

3.400.000

RXHG300W/75R

50

1500

2.100.000

RXHG600W/100R

100

600

2.300.000

RXHG750W/75R

75

750

2.700.000

RXHG1000W/75R

75

1000

3.200.000

RXHG1200W/50R

50

1200

3.400.000

RXHG1500W/32R

32

1500

3.400.000

RXHG1500W/50R

50

1500

 

 

لیست قیمت مقاومت ترمز سرامیکی

صفحه از