آیتم در سبد من
جمع کل 0 ریال

منوی محصولات


لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری CD

دهانه خروجی

دهانه ورودی

حداکثر ارتفاع

حداکثر آبدهی

استاندارد کاهش مصرف برق  

دور موتور

قدرت موتور

قیمت واحد      

مدل پمپ

نوع پمپ

  ردیف    

(اینچ)  

(اینچ)

(m)   

(m³/h)

  IE

(rpm)

KW

HP

(ریال)             

1"

1.1/4"

20.7

5.4

 

2900

0.37

0.5

12,300,000

CD    70-05 T

الکتروپمپ تمام استیل

1

1"

1.1/4"

35

4.8

IE2

2900

0.90

1.2

15,300,000

CD/E   70-12 T  IE2

الکتروپمپ تمام استیل

2

1"

1.1/4"

30.3

6.6

IE2

2900

0.75

1

14,500,000

CD/E   90-10 T  IE2

الکتروپمپ تمام استیل

3

1"

1.1/4"

29.5

9.6

IE2

2900

0.9

1.2

15,100,000

CD/E   120-12T  IE2

الکتروپمپ تمام استیل

4

1"

1.1/2"

31

15

IE2

2900

1.5

2

20,100,000

CD/E   200-20T  IE2

الکتروپمپ تمام استیل

5

1"

1.1/2"

38

15

IE2

2900

1.8

2.5

21,900,000

CD/E   200-25T  IE2

الکتروپمپ تمام استیل

6

1"

1.1/4"

20.7

5.4

 

2900

0.37

0.5

12,500,000

CDM    70/05

الکتروپمپ تمام استیل

7

1"

1.1/4"

28

4.8

 

2900

0.55

0.75

13,300,000

CDM    70/07

الکتروپمپ تمام استیل

8

1"

1.1/4"

30.3

6.6

 

2900

0.75

1

14,600,000

CDM    90/10

الکتروپمپ تمام استیل

9

1"

1.1/4"

20.5

10.8

 

2900

0.55

0.75

13,900,000

CDM   120/07

الکتروپمپ تمام استیل

10

1"

1.1/4"

29.5

9.6

 

2900

0.90

1.2

14,700,000

CDM  120/12

الکتروپمپ تمام استیل

11

1"

1.1/4"

37.5

9.6

 

2900

1.5

2

18,800,000

CDM  120/20

الکتروپمپ تمام استیل

12

1"

1.1/2"

20.6

15

 

2900

0.90

1.2

17,300,000

CDM  200/12

الکتروپمپ تمام استیل

13

1"

1.1/2"

31

15

 

2900

1.5

2

19,600,000

CDM  200/20

الکتروپمپ تمام استیل

14

1"

1.1/4"

44.5

4.8

 

2900

0.9

1.2

20,200,000

2CD 70-12T

الکتروپمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز

15

1"

1.1/4"

52.5

4.8

 

2900

1.1

1.5

23,400,000

2CD 70-15T

الکتروپمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز

16

1"

1.1/4"

42

9

 

2900

1.1

1.5

20,270,000

2CD 120-15 T

الکتروپمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز

17

لیست قیمت پمپ تمام استیل ابارا EBARA سری CD

صفحه از